2024.04.20.
Tomori világPocket Science

  Rövid beszámoló a magyar középvárosok helyzetét, társadalmi-gazdasági kihívásait vizsgáló empirikus kutatás eredményeiről Manapság a fókusz főleg a globális gazdaság „motorjaként” is ismert metropolisztérségeken van, ahol egyre inkább koncentrálódik a tőke, az innováció, a tudás és a népesség. Joggal merül fel a tudományos kérdés, hogyan hat ez a fajta egyenlőtlenség a településhálózaton

  A Covid-19 járvány megjelenésével egyidejűleg a világon szinte mindenütt megjelentek a vírussal, az oltásokkal, a korlátozásokkal szembeni kételkedők, ellenzők. Nem alkotnak homogén csoportot, indítékaik, érveik nagyon különbözők lehetnek, és azok egyidejűleg különböző kombinációkban jelennek meg, valamint a követőik aktivitása is jelentősen különbözik.  Sokan vannak, akik a vírus megjelenéséért valamelyik nagyhatalmat

  A tudomány művelői számára mindig komoly kérdést jelentett, hogy a szakterületük apró részleteit szeretnék-e a szélesebb közvélemény elé tárni, és ha igen, mik annak a leginkább megfelelő formái és módszerei. Mi az, amivel felkelthető az érdeklődés, vagy ha az már adott, akkor milyen módon lehet a leginkább fogyasztható módon eljuttatni

  How can the possibilities and limits of remembrance and forgiveness be described on a personal and communal scale, and how do they operate in relation to conflict resolution? In what ways do the concepts of victimhood and human dignity, vulnerability and resilience merge with those applied to forgiveness and remembrance,

  A Tomori Pál Főiskola kutatásai között kiemelt terület volt a kulturális és kreatív ipar (KKI) 2018-ban. Korábban ezzel a témával nem foglalkoztam, így személyesen arra voltam kíváncsi, hogy mit lehet kezdeni ezzel a terminológiával, mi ennek a tartalma és vajon mi lehet a gyakorlati vonatkozása. Tanulmányomnak két fő része van:

  Augusztus 20-án, évről évre megemlékezünk Szent István király államalapító és egyházszervező tevékenységéről. A magyar állam ezer éves múltját megelőző évszázadról, a fejedelmek koráról általában jóval kevesebb ismerettel rendelkezünk. Az időbeli távolságot és az életmódbeli különbségeket is figyelembe véve, a kutató régészek számára hangsúlyossá vált a történeti táj elemzése. 10. századi

  Miért érdemes 200 évvel ezelőtti gasztronómiával foglalkozni? Maga a gasztronómia görög eredetű szó. Szakácsművészetet, az ételek és italok kifinomult ismeretét, élvezetét, valamint az étkezés művészetét jelenti. Az étkezések találkozási alkalmak, a hétköznapok és ünnepek fontos részei voltak, ahogy manapság is. Egy-egy szépen megterített asztal, mesterien elkészített fogás alkalmas volt arra,

Az erkölcsi és etikai kérdések mindig együtt jelennek meg az emberi és a gazdasági folyamatok esetében. Az erkölcs olyan szabályozó rendszer, amely az egyén és a közösség érdekeit egyezteti, összehangolja, az etika pedig a viselkedési szokásokkal, normákkal, a viselkedést befolyásoló tényezőkkel, a cselekvés finom szabályozásával foglalkozik. Segíti az egyént a

A vezetéselmélet örök kérdése: Hogyan érhetjük el, hogy a megfelelő személy álljon megfelelő időben a megfelelő poszton? A felületes válasz szerint az alapos, minden szempontot figyelembe vevő kiválasztás oldhatja meg ezt a problémát. Azonban, ha jobban belegondolunk a probléma összetettségébe, ennyivel nem érhetjük be. Ki dönt? Milyen értékrend alapján dönt? Milyen

  Közhely, de igaz, hogy a 2020-as pandémia után nem ugyanolyan lesz a világ, a nemzetközi folyamatok megváltoznak. Míg abban nagyrészt egyetértés uralkodik az elemzők között, hogy egy új korszak köszönt be, az azonban, hogy ez az újfajta nagyhatalmi, nemzetközi konstelláció milyen konkrét változásokban ölt testet, milyen mélyek és kiterjedtek az

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.