2024.05.30.
Tomori világPocket ScienceA Klón háború és a hadviselés joga

A Klón háború és a hadviselés joga

 

A tudomány művelői számára mindig komoly kérdést jelentett, hogy a szakterületük apró részleteit szeretnék-e a szélesebb közvélemény elé tárni, és ha igen, mik annak a leginkább megfelelő formái és módszerei. Mi az, amivel felkelthető az érdeklődés, vagy ha az már adott, akkor milyen módon lehet a leginkább fogyasztható módon eljuttatni az információt, biztosítani annak megértését olyan közönség számára is, akinek amúgy sem ideje, sem ambíciója nincs az alapos elmélyedésre?

A megoldás az, hogy a tudást olyasvalamihez kapcsoljuk, amiről a közönségnek van ismerete, elképzelése, és amihez bír pozitív érzelmi viszonyulással. Ehhez az egyik megfelelő terep a populáris kultúra világa, különösen jól működik ez, ha maga a szerző is rajongója ennek egyes termékeinek – mint például a Star Wars világának.

Lattmann Tamás, a Tomori Pál Főiskola oktatója

Érdekes kísérletre vállalkozott egy csokornyi jogász kolléga, amikor úgy döntöttek, hogy a jog, azon belül is hangsúlyosan a nemzetközi jog egyes területeit kedvenc könyveik, filmjeik vagy sorozataik univerzumain keresztül mutatják be mindenki számára érthető módon. Megtisztelő, hogy én is lehetőséget kaptam arra, hogy a készülő könyvben egy fejezetet írjak. Miután az elmúlt húsz év során kutatómunkám jelentős része a hadviselés jogára fókuszált, örömmel vállalkoztam arra, hogy e jogterület egyes előírásait az általam rajongásig szeretett Star Wars szériára alkalmazzam, annak is egy részleteiben nem ismert szeletére, a Klón háborús időszakra, tehát a moziban látható előzmény-trilógia második és harmadik része közötti korszakra fókuszálva.

Ebbe a munkába enged betekintést ez a rövid bemutató írás.

 

A Klón háború

A YE (Yavin előtt) 22-19 között zajló Klón háború (más nevein: Klón háborúk, Szeparatista háború vagy Droid háború) a Galaktikus Köztársaság és a Független Rendszerek Szövetsége között folytatott fegyveres konfliktust jelentett, elnevezései pedig a köztársaságot szolgáló klónok, illetve a szeparatista szövetséget szolgáló droidok által alkotott hadseregre utalnak. A galaktikus történelem legnagyobb haderői által folytatott ellenségeskedések az ismert galaxis legtöbb részén zajlottak, hihetetlen (mind katonai, mind pedig civil) áldozatokkal jártak, valamint teret biztosítottak a szervezett alvilág tevékenységének, a rabszolga-kereskedelemnek, valamint a különféle paramilitáris, népi felszabadító és egyéb, addig elnyomott függetlenségi mozgalmaknak.

Fontos hatása volt a háborúnak, mert lehetőséget biztosított a manipulációban jártas sith mesternek, Sheev Palpatine-nek arra, hogy miután kancellári pozícióba került, létre tudjon hozni egy olyan hadsereget, amelyet utána a jedik kiirtására, saját hatalmának és a Galaktikus Birodalomnak a megszilárdítására használhasson fel.

A háború ezen túlmenően is rendkívül sok, a hadviselés jogával kapcsolatos, gyakran igen aggályos kérdést vet fel.

 

 

Klónozás, emberség, emberiesség

A köztársasági hadsereg természete jelenti az első problémát. A klónok létrehozása, majd sorozatgyártása nem csupán általános jogi-etikai problémát jelent, de egyben a gyermekkatonák toborzásának tilalmával összefüggésben is értelmezhető. A szolgálatból dezertáló klónok cselekményének megítélése a következő probléma, ahogy általában a klónok ellenségeskedésekben való közvetlen részvételének jogi környezete is bizonytalan, miután esetükben nem hogy nem látunk önkéntességet, a mesterséges létrehozásuk utáni, kisgyermekként történő folyamatos indoktrináció eredményeképpen előállt tudatállapot kényszernek tekinthető, a szolgálat megtagadásának büntetése pedig egyenesen a rabszolgatartás jellemzője. Ehhez kapcsolódik a valahova tartozás érzetének hiánya, amit csak a YE 21-ben lezajlott Kaminói csata során töltött ki a „gyártó” bolygó elleni szeparatista támadás ténye.

„- Tisztelettel, Tábornok, de ha valaki az otthonunkra tör, jobb, ha komoly fegyverrel teszi.

– Egyetértek Rex századossal, uram. Ez nekünk, klónoknak, személyes.”

(Rex százados és Cody parancsnok Obi-Wan Kenobinak)

 

A jedik – rendezett vezetői helyzet?

A köztársasági hadsereg vezetését ellátó jedik helyzete is kérdéses. Státuszuk a fegyveres erő részévé teszi őket, ekként pedig a hadviselés jogának védelme alá tartoznak, ám ezt gyengíti az egyenruha hiánya (a sokukra jellemző lepel és egyszerű ruházat viselése csupán szokás, nem kötelező előírás, emellett többen is eltérő öltözetet viseltek), a fénykard hordozása tekinthető „nyílt fegyverviselésnek”, ám gyakran került sor annak rejtésére. További problémát jelent esetükben is a gyermekek katonai célra alkalmazása, így a padawanok, azaz jedi tanoncok rendszeres alkalmazása tényleges ellenségeskedések során.

 

A droidsereg természete

A szeparatista hadsereg természete, és az abból fakadó sajátosságok képezik a következő vizsgálati kérdést. A droidok jellegüknél fogva egy komplex fegyverrendszer változó mértékben autonóm elemeinek tekinthetők, a B1 rohamdroidok esetében külön irányítóközponthoz kötve, ami központi lekapcsolásra biztosított lehetőséget, ám a még a Klón háború időszaka előtti nabooi csata során szerzett kedvezőtlen tapasztalatok alapján ezt a központi függőséget a B2 szuper rohamdroidok, különösen pedig a BX kommandó droidok esetében csökkentették. Programozásuknak köszönhetően a háború során ezek az eszközök jellemzően a hadviselés szabályainak megfelelően működtek, kevés kivétellel, így például a Rishi hold csatája során az említett BX droidok előfordult, hogy a klónok páncélzatát magukra öltve próbáltak beszivárgást végrehajtani, ám ugyanott hasonló módszerrel éltek velük szemben a klónok is, amikor az egyik működésképtelenné tett droid alkatrészét használták egy bejárati videokamera megtévesztésére, ami felveti a holttestekkel való bánásmód hadviselési jogi megfelelőségének kérdését. Abban konszenzus mutatkozik, hogy a droidok ellen irányított támadások tekintetében a szükségtelen szenvedés okozása még akkor is értelmezhetetlen, ha a B1 droidok esetében programozott emberi jellegű reakciókra is gyakran sor került.

A droidhadsereg vezetésében ugyanakkor általában élő parancsnokok működtek közre, akikkel szemben a jedik különösen intenzíven alkalmazták a célzott likvidálás módszereit, volt rá példa, hogy hitszegő cselekmény alkalmazásával (így például megadás vagy tárgyalási szándék színlelésével), vagy a magát már megadó vezető statáriális kivégzésével. Ráadásul nem egyszer történt, hogy a jedi elöljárók ilyen esetekben elmulasztották a jogsértés kivizsgálását, és a felelős megbüntetését, sőt, gyakran dicséretben részesítették az ilyen cselekmények elkövetőit, ami élesen veti fel a parancsnoki felelősség problémáját.

 

Egyéb, felmerülő kérdések

Mindezek mellett még számos jogi kérdést vetnek fel a háború eseményei: a civilek védelmének és önkéntes hadba állásának problémáját; a természeti környezet védelmét; a veszélyeztetett vagy veszélyes fajok védelmével és felelősségével kapcsolatos kérdéseket a velük való nem megfelelő bánásmód miatt (lásd a Zillow szörny coruscanti rombolásának esetét); magán katonai szolgáltatók alkalmazásának ügyét; kényszervallatás; illetve a semlegesség megsértése és beavatkozás dilemmáját; stb. Hosszasan sorolhatnánk még, de terjedelmi okokból nem tesszük meg, a könyvfejezet kimerítően tárgyalja azokat, külön kitérve az általunk ismert szabályok alkalmazhatóságának problémájára is.

A képen egy, a Köztársasági Hadsereg 501-es zászlóaljához tartozó klónkatona szobra látható. A háború során a légió Anakin Skywalker parancsnoksága alatt szolgált, a 66-os parancs után „Vader Ökle” név alatt küzdöttek a Birodalomért és a jedik ellen. Kivéve azok a tagjai, akik szembe fordultak vele, mint egykori legendás vezetőjük, Rex százados, aki a galaktikus lázadás során már egykori parancsnoka és barátja ellen volt kénytelen harcolni.

 

A cikk tanulmány formában várhatóan idén jelenik meg:

Lattmann Tamás: A Klón háború és a hadviselés jogának egyes kérdései. In: Kis Kelemen Bence – Nagy Ádám (szerk.): Az ébredő jogerő. Athenaeum Kiadó, 2021. (megjelenés előtt)

 

 

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.