2024.04.17.
Tomori világIntézményünkről

A Tomori Pál Főiskola 2004-ben alapított, államilag elismert, akkreditációval rendelkező magán felsőoktatási intézmény. Az alapítás óta kiemelt szempont a magas szintű képzési színvonal biztosítása mellett a hallgatói életminőségre való odafigyelés is.
A képzéseink túlnyomó többsége gazdasági tudományterülethez tartozik, de ajánlunk képzéseket a bölcsészet-, illetve a társadalomtudomány területén is, ezzel is megteremtve intézményünk interdiszciplináris jellegét.

A felsőoktatási rangsorok, valamint hallgatóink diákversenyeken nyújtott teljesítménye alapján a Tomori Pál Főiskolán folyó oktatás úgy tud magas színvonalat biztosítani, hogy közben a hallgatók egy második otthonra, kicsit talán második családra is találnak itt.

Felméréseink és a visszajelzések egyöntetűen igazolják, hogy hallgatóink tartalmas, és olyan, jó emlékekkel teletűzdelt éveket töltenek el Főiskolánkon, amelyekre életük végéig szívesen emlékeznek vissza. A visszajelzésekből az is kitűnik, hogy hallgatóink elismeréssel beszélnek tanárainkról és az egész intézményről, mert – mint mondják – érzik, hogy odafigyelünk rájuk.
A filozófiánk, hogy minden hallgató egyedi, és mindenkiben benne van a képesség a tudás megszerzésére, de a tanulás folyamata egyénenként változik.

A kis létszámú csoportokban történő oktatás lehetőséget teremt a hatékonyabb tudásátadáson túl, a közvetlenebb oktató-hallgató viszony kialakulásához, a hallgatók igényeit figyelembevevő rugalmassághoz, hogy a hangsúly valóban a tudás és így a piacképes diploma megszerzésén lehessen.

Intézményünk csatlakozott a hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési törekvéseihez. Bizonyos BA kurzusaink mind angol, mind orosz nyelven regisztráltak. Intézményünk hallgatói között képviselteti magát Európa, Afrika, Észak-Amerika, illetve Ázsia. Számos együttműködési megállapodásunk van külföldi felsőoktatási intézményekkel, az Erasmus programon keresztül kiváló lehetőségeket tudunk biztosítani a hallgatói exchange programokhoz. Ezen célokat is szolgálva vált mottónkká a „Tomori for Tomorrow”.

A „for profit” szféra szereplőivel alapításunk óta kiemelkedően jó a kapcsolat, hiszen multinacionális, illetve hazai cégek vezető beosztású szakemberei aktívan részt vettek mind a tantervek összeállításában, mind a specializációk szaktantárgyainak oktatásában.

Piaci összehasonlításban a Tomori Pál Főiskola önköltségtérítési díjai kedvezőnek számítanak. Minden intézménynek mások a működési költségei, a mi Főiskolánk vezetősége kiemelt figyelmet fordít az árak alacsonyan tartására, szem előtt tartva, hogy minél szélesebb kör előtt nyíljon meg a továbbtanulás lehetősége.

Dr. Meszlényi Rózsa
Alapító Rektor Emerita

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.