2024.05.30.
Tomori világCampusSzakirányú továbbképzések a Tomori Pál Főiskolán

Szakirányú továbbképzések a Tomori Pál Főiskolán

 

A Tomori Pál Főiskola a 2022/23-es tanévben nyolcféle szakirányú képzést hirdet. Összegyűjtöttük ebben a cikkben azokat a linkeket, amelyek segítenek a tájékozódásban. Az első link egy-egy interjúhoz vezet, amely a képzés szakfelelősével vagy oktatójával készült a szakismeret jelentőségéről és a diploma birtokában az elhelyezkedési lehetőségekről, a második részletekbe menő leírást ad a jelentkezés feltételeiről, a képzés menetéről és tantárgyairól.

 

Gazdaságvédelmi szakközgazdász / szakreferens

A képzés célja kettős: a gazdaságvédelmi szakközgazdász oklevelet szerző szakembernek egyrészt tisztában kell lennie a közgazdaság-tudomány alapfogalmaival, másrészt bírnia kell a jogtudomány gazdaságvédelemre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteivel. Fel kell tudnia ismerni és értelmeznie kell a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket, képesnek kell lennie önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, ismernie kell és át kell látnia a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket.

 

https://tomorivilag.hu/2020/07/15/a-gazdasag-vedelmeben-gazdasagvedelmi-szakiranyu-tovabbkepzesek-a-tomori-pal-foiskolan/

http://portal.tpfk.hu/gazdasagvedelmi-szakkozgazdaszszakreferens

 

Logisztikai és szállítmányozási menedzser

A logisztikai és szállítmányozási menedzser önállóan tervezi meg, készíti elő, irányítja, oldja meg vállalata szállítmányozási-logisztikai feladatait áruk nemzetközi rendszerben történő továbbítására, rendelkezésre tartására, hatósági kezelések elvégeztetésére vonatkozóan. Meghatározza saját és versenytársai piaci helyzetét, kapcsolatot tart az ügyfelekkel, ajánlatot ad/kér/összehasonlít, szerződést köt, lebonyolítja a fuvarozási/szállítmányozási/logisztikai feladatot, pénzügyi elszámolást végez, értékeli a lezárt ügyletet, gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal.

 

 

https://tomorivilag.hu/2020/07/01/gyakorlatias-szemlelettel-logisztikai-es-szallitmanyozasi-menedzser-kepzes-a-tpf-en/

http://portal.tpfk.hu/logisztikai-es-szallitmanyozasi-menedzser

 

Közbeszerzési menedzser szakközgazdász

A hazai közbeszerzési piacon egyre jelentősebb szerepet töltenek be a nagy ajánlatkérők, központosított szervezetek, modern beszerzési szervezetek. A képzés kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben érdekelt, valamint nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról ad átfogó tudást. Mind az ajánlattevői, ajánlatkérői, mind a tanácsadói igények kielégítése szempontjából jelentősnek tartja a magas szintű menedzsment szemléletet.

 

https://tomorivilag.hu/2020/07/20/kiemelt-gazdasagi-erdek-hogy-a-kozpenzek-jogszeruen-keruljenek-elkoltesre-kozbeszerzesi-menedzserkepzes-a-tomori-pal-foiskolan/

http://portal.tpfk.hu/kozbeszerzesi-menedzser-szakkozgazdasz

 

Közbeszerzés menedzsment

A szakirányú továbbképzés célja olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással, és ezen a területen szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítésre és rendszerezésre kerülnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretekkel. A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.

https://tomorivilag.hu/2020/07/20/kiemelt-gazdasagi-erdek-hogy-a-kozpenzek-jogszeruen-keruljenek-elkoltesre-kozbeszerzesi-menedzserkepzes-a-tomori-pal-foiskolan/

http://portal.tpfk.hu/kozbeszerzes-menedzsment

 

 

Borgasztronómiai menedzser

A képzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a borkultúrával és a gasztronómiával, valamint e két terület átfedésében lévő alapvető ismereteket. A borkultúrát és a gasztronómiát érintő strukturális ismereteket szereznek, a gasztronómiát alapvetően a borkultúra szemüvegén keresztül interpretálják. A képzés sikeres teljesítése után a hallgatók érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert mindkét terület esetében, valamint képessé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazására is. Megtanulják a szakterület folyamatait, jelenségeit, trendjeit értelmezni, illetve fejleszteni.

 

https://tomorivilag.hu/2020/08/04/borgasztronomiai-menedzser-szakiranyu-kepzes-a-tomorin/

https://tomorivilag.hu/2020/08/05/borgasztronomiai-menedzser-szakiranyu-tovabbkepzes-a-tomori-pal-foiskolan-2-resz/

https://tomorivilag.hu/2020/08/05/borgasztronomiai-menedzser-szakiranyu-tovabbkepzes-a-tomori-pal-foiskolan-3-resz/

http://portal.tpfk.hu/borgasztronomiai-menedzser

 

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere

A képzésben hiánypótló, gyakorlatorientált, európai szintű oktatásban részesülnek a hallgatók a protokoll és rendezvényszervezés területein. A legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a protokoll minden szakterületének előírásait ismerve képesek lesznek tudásukat alkalmazni a nemzetközi kapcsolatok területén mind az állami, mind a versenyszférában. A gyakorlati tudás birtokában az egyes szaktárcák, a helyi önkormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények protokoll és nemzetközi osztályai, valamint a multinacionális cégek számára nélkülözhetetlen munkatársakká válhatnak.  A képzés a Nemzetközi Protokoll Szakemberek szervezete (NPRSZ) stratégiai együttműködésével, az NPRSZ által javasolt és támogatott szakemberek, oktatók közreműködésével kerül megvalósításra.

https://tomorivilag.hu/2020/07/21/diplomaciai-es-nemzetkozi-kapcsolatok-masoddiplomas-kepzes-a-tomori-pal-foiskolan/

http://portal.tpfk.hu/protokoll-es-nemzetkozi-kapcsolatok-szakembere

 

Executive MBA Diplomáciai és Nemzetközi szervezetek specialista

A program célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában. E területek elméleti problémáinak és gyakorlati aspektusainak ismerőiként alkalmasak nemzetközi együttműködésben megvalósított feladatok ellátására, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására hazai és nemzetközi közösségekben, valamint multikulturális közegben egyaránt. A képzés tartalmának fontos eleme a diplomáciai készségek fejlesztése a szakmai teljesítmény, a karrierlehetőségek javítása érdekében. A végzett szakértők interdiszciplináris szemléletű, naprakész elméleti és gyakorlati tudás birtokában szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a hazai és külföldi (ön)kormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények diplomáciai kapcsolatai és nemzetközi osztályai, valamint  multinacionális cégek számára.

https://tomorivilag.hu/2020/07/21/diplomaciai-es-nemzetkozi-kapcsolatok-masoddiplomas-kepzes-a-tomori-pal-foiskolan/

http://portal.tpfk.hu/executive-mba-diplomaciai-es-nemzetkozi-szervezetek-specialista

 

 

Képzőművészeti szakíró, kritikus

A program célja képzőművészeti szakíró, kritikus szakemberek képzése, akik kreatív módon használják fel a képzés keretében elsajátított képzőművészeti, esztétikai, képelemző, muzeológiai, műkereskedelmi, kommunikációs, retorikai, stilisztikai elméleti és gyakorlati tudásukat képzőművészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok – létrehozásában. Ennek megfelelően a tantárgyi program gyakorlatorientált, a művészeti szcéna és a művészettörténeti folyamatok ismeretén túl a szövegalkotás fejlesztését támogatja.

 

https://tomorivilag.hu/2020/08/15/az-iras-ereje-kepzomuveszeti-szakiro-es-kritikus-szakiranyu-tovabbkepzes-a-tomorin/

http://portal.tpfk.hu/kepzomveszeti-szakiro-kritikus

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.