2024.05.25.
Tomori világCampusÚj intézménytípus – új kihívások

Új intézménytípus – új kihívások

 

INTERJÚ A TOMORI TECHNIKUM MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁVAL

A Tomori Pál Magyar–Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikum közgazdasági képzéssel és magas szintű angol nyelvi programmal várja a diákokat. Az intézmény közös épületben működik a fenntartó Tomori Pál Főiskolával, és működésük sok szállal kötődik egymáshoz. Az intézmény tanulmányi programjáról és igazgatósága elmúlt egy évéről beszélgettünk dr. Fata Ildikóval.

 

A 2020/2021-es tanévben lettél a Technikum megbízott igazgatója. Milyen változásokat hozott ez a Te személyes életedbe és a középiskola életébe?

2016 szeptembere óta erősítem a fenntartó Tomori Pál Főiskola csapatát német nyelvtanárként. Sajnos a német nyelv iránt folyamatosan csökken az érdeklődés, ezért a kevés nyelvórám mellett az elmúlt években egyre több tanításon kívüli, sok szervezéssel járó, lényeglátást és rendszerszemléletet megkövetelő feladatra kaptam megbízást a vezetőségtől. Egy ilyen szép és sok kihívást rejtő feladatként éltem meg igazgatói megbizatásomat is 2020. szeptember 15-től.

A saját életemben bekövetkezett változás szorosan egybefonódott a 2012-es alapítású középiskolánk szakmai megújulásával is, ugyanis 2020. szeptember 3-tól technikumként folytatjuk az oktató-nevelő-munkát. A technikumi képzés sajátossága, hogy 5 éves. Érettségi vizsga – az eddig ismert formájában – csupán három közismereti tárgyból (matematika, magyar, történelem) tehető a 4. év végén. A 5. év végén pedig diákjaink komplex szakmai vizsgát tesznek.

Az elmúlt egy évben tisztán szakképző intézményként kivezettek bennünket a KIR-ből, jelenleg a SZIR információs rendszerbe tartozunk. A KRÉTA-rendszer bevezetése is az elmúlt tanévben történt. Megbízott igazgatóként pedig én is „iskolapadba” kényszerültem: közoktatási vezető szakirányú továbbképzésre iratkoztam be. Szóval igazán izgalmas időszak áll mögöttünk, és merem remélni, előttünk is!

Büszke vagyok diákcsapatunkra, akik a Digitális témahét keretében meghirdetett pályázaton Szakképzés kategóriában II. helyezést értek el.

 

Miért különleges a Technikum oktatási programja, hogyan lehetne megkülönböztetni más középiskolákétól?

Intézményünk magánfenntartású iskola, a szülők havonta ún. fenntartási hozzájárulást fizetnek. A kis létszámú (10–15 fős) osztályok lehetővé teszik a személyre szóló odafigyelést, a diákok saját tempójában való haladást. Az angol nyelv magas óraszámban, képzett és részben anyanyelvi oktatóktól való elsajátítása önmagában is komoly versenyelőny a hazai munkaerőpiacon, ám nálunk mindez a gazdasági szaktárgyak angol nyelvű tanulásával párosítva igazán nyerő lehet. A két tanítási nyelvű képzés sajátossága, hogy minden tanévben az Angol nyelven és Angol nyelvi civilizáción kívül további két tantárgyat angol nyelven tanulnak diákjaink. Ezek felmenő rendszerben szakmai tárgyak lesznek.

 

Milyen szintű angol nyelvtudással érdemes jelentkezni a Technikumba?

A Technikumunkban folyó képzés 1+5 éves időtartamú, az első év az úgynevezett nyelvi előkészítő év, melynek során a diákok heti 18 órában tanulnak angolt, mellette csak napi testnevelésórájuk és alacsony óraszámban közismereti tárgyaik vannak. Ez a rendkívül intenzív nyelvtanulás egy év alatt nagyon gyümölcsöző eredménnyel szolgálhat: akik már előzetesen is tanultak angolt, azok magasabb szintre juthatnak el, 9. osztálytól már középfokú nyelvvizsgára készülhetnek, illetve alkalmassá válnak arra, hogy két tanítási nyelvű osztályban folytathassák tanulmányaikat.

Ebben a tanévben több új, nyelvi előkészítő osztályba jelentkezett diákunknak felajánlottuk, hogy kiemelkedő angol nyelvtudásuk alapján tegyenek különbözeti vizsgát, és ennek eredményeképpen hárman tanulmányaikat magasabb évfolyamon, a 9. osztályban kezdhették meg.

De gondolunk azokra is, akik általános iskolában egy másik idegen nyelvet tanultak magas óraszámban: hogy ne vesszen el ez a magas szintű nyelvtudás sem, számukra a jövő évtől biztosítjuk technikumunkban a már tanult idegen nyelv további folytatását, esetlegesen nyelvvizsgára felkészítést.

 

A Technikum sajátos helyzetéhez társul, hogy a Tomori Pál Főiskolával egy épületben működik. Hogyan valósul meg a Technikum és a Főiskola közötti kapcsolat a mindennapokban?

A Technikum valóban a Főiskola egyik emeleti épületszárnyában kapott helyet. Mindkét intézmény állami támogatás nélkül működő magánintézmény: A TPF-re járó hallgatóknak önköltségtérítést kell fizetniük, míg a Technikum diákjainak szülei ún. fenntartási hozzájárulást fizetnek. A személyi, tárgyi és technikai feltételek maximálisan biztosítottak részben a magasan képzett, idegen nyelven is előadóképes főiskolai tanárok által, akik részt vesznek a középiskolai oktatásban is. A Technikumban tanuló diákjainknak lehetőségük nyílik arra is, hogy időről időre bekapcsolódjanak a Főiskola rendezvényeibe. Ilyen lehetőség például a konferenciák látogatása is. Ezek a programok szintén a nyelvi képességeiket fejlesztik. A szaktanárok között a doktori fokozattal rendelkező, minősített főiskolai oktatók jelenléte magasabb képzési szintet biztosít, és emellett hamarabb bevezeti a diákokat a felsőoktatás világába.

 

Milyen továbbtanulási, elhelyezkedési lehetőségeket látsz a Technikumban megszerzett szakképesítéssel a diákok számára?

Az általunk oktatott két gazdász szakirány – pénzügyi-számviteli VAGY vállalkozási ügyviteli ügyintéző – iránt jelentős a munkaerő-piaci kereslet, így diákjaink könnyen el tudnak helyezkedni a Technikum befejezése után: A technikusi oklevél emelt szintű érettséginek felel meg, mellé az emelt szintű angol érettségi jelent garanciát a piacképes tudásra. Aki azonban magasabb szintű képzettségre vágyik, az szerezhet például mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember vagy vámszakember képesítést. A technikusi oklevél egyenes utat biztosíthat a gazdasági felsőoktatásba is. A Tomori Pál Technikum és a Tomori Pál Főiskola tudományterületei megegyeznek, így az elmúlt években már több, a Technikumban végzett diák folytatta tanulmányait a Főiskola Pénzügy és számvitel, Nemzetközi gazdálkodás és Gazdálkodási és menedzsment alapszakjain, néhányan közülük pedig a Főiskola angol nyelven akkreditált képzési programjait választották.

 

Milyen közösségi élet zajlik nálatok?

A járványhelyzet sajnos rányomta a bélyegét a tanórán kívüli közösségépítő programlehetőségekre, de diákjaink már így is jártak múzeumban, színházban. Az október 23-i megemlékezésünket a Memento Parkban tartottuk. Normál körülmények között kiállításra, korcsolyázni megyünk diákjainkkal. Intenzív kapcsolatépítésbe kezdtünk a kerület több intézményeivel is, hogy tanulóink akár a fenntartó Főiskola, akár a kerületi partnerintézmények keretein belül teljesíthessék a közösségi szolgálatot. Reméljük, a jövő év májusára tervezett kétnapos osztálykirándulásra már nyugodt és egészséges körülmények között kerülhet sor.

 

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.