2024.04.17.
Tomori világMiért a TPF?Diplomáciai és nemzetközi kapcsolatok másoddiplomás képzések a Tomori Pál Főiskolán

Diplomáciai és nemzetközi kapcsolatok másoddiplomás képzések a Tomori Pál Főiskolán

A nemzetközi szervezetek és a diplomácia szerepe napjainkban vitathatatlanul jelentős, ezt jelzi az is, hogy az oktatási rendszer több szinten is támogatja az ilyen szakértők képzését. A Tomori Pál Főiskola a 2020-21-es tanévben indít Executive MBA Diplomáciai és Nemzetközi Szervezetek specialista, valamint Protokoll és Nemzetközi Kapcsolatok szakirányú programokat. Ezekről Nagy Henriettát, a képzések szakfelelősét kérdeztem.

 

Nagy Henrietta, egyetemi docens, a Tomori Pál Főiskola Tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese

Miben más ez a szakirányú program, mivel ad többet, mást, mint az alapszakon végezhető nemzetközi tanulmányok?  

 

A diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista szakirányú továbbképzés indításához jelenleg csupán két felsőoktatási intézmény rendelkezik engedéllyel Magyarországon, melyből az egyik a Tomori Pál Főiskola. A rendelkezésre álló információk szerint a 2020/2021-es tanévben pedig csak a Főiskola indítja majd a képzést, tehát az országban egyedülálló. A külföldi felsőoktatási intézmények kínálatát, a piaci viszonyokat, valamint az intézmény nemzetközi kapcsolatait áttekintve és elemezve jutottunk arra, hogy nagy szükség van egy ilyen programra. A képzés az alapszakhoz képest rövidebb idő – 2 félév – alatt, az alapszakokon elsajátított ismeretekre alapozva nyújt gyakorlatorientált felkészülést az érdeklődőknek. A szemeszterek során a hallgatók betekintést nyernek a diplomácia területeibe, megtapasztalják, hogy a diplomácia számos esetben segít bizonyos üzleti helyzetek megoldásában, különösképpen nemzetközi üzleti környezetben.

 

Mivel a hallgatók bármilyen alapszak elvégzése után jelentkezhetnek, a korábban nemzetközi tanulmányokat folytatók komoly előnnyel rendelkeznek. Milyen felzárkózási lehetőséget biztosít a szakképzés azoknak, akik más tudományterületről érkeznek, és milyen lehetőségeket azoknak, akik már tanultak nemzetközi tanulmányokat?

 

A program célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában. Mivel számos területet érint, ezért nem érezhetnek hátrányt azok a jelentkezők, akik nem nemzetközi területhez kapcsolódó alapszakon szereztek korábban diplomát. Ha különböző szakmai háttérrel rendelkeznek a csoport tagjai, az a hatékony szakmai fejlődést az interaktív tanulási technikák alkalmazását inkább elősegíti és nem hátráltatja. Ráadásul a képzés kiváló felkészítést ad azok számára is, akik diplomáciai (élet)pályát képzeltek maguknak és nemzetközi kapcsolatok alapszakon végeztek. A diplomáciai akadémiára történő sikeres bejutást a képzés elvégzése egyértelműen segíti.

 

A képzés során gyakorlati vagy elméleti ismereteket kapnak inkább a hallgatók?

A képzés tematikáját úgy állítottuk össze, hogy az elméleti ismeretek elsajátítását gyakorlatorientált feladatokkal, parlamenti, valamint diplomáciai testületeknél tett látogatásokkal egészítsük ki. Célunk, hogy olyan tudást kapjanak a hallgatók, mellyel nehézségek nélkül megállják a helyüket akár nemzetközi szervezeteknél, akár a diplomácia területén.

 

A nemzetközi kapcsolatok terén rendkívül fontos a szakmai nyelv ismerete, a más nyelveket beszélőkkel folytatott kommunikáció. Hogy segíti elő a Tomori Pál Főiskolán folytatott képzés, hogy a hallgatók nyelvi kompetenciája is fejlődjön?

 

A képzést magyar és angol nyelven is tervezzük indítani a jelentkezői létszámtól függően. Az angol nyelven indítandó képzés magyar hallgatók számára is elérhető, azaz a nyelvi kompetenciájukat oly módon is fejleszthetik, ha a képzést angol nyelven folytatják külföldi állampolgárokkal a csoportban. Ezen kívül a hallgatók nyelvi kompetenciájának fejlesztéséhez az is hozzájárul, hogy a vendégelőadók között több olyan oktató is van, akik angol nyelven oktatják a hallgatókat a magyar képzésben. A képzéshez kapcsolódik egy egyedülálló kezdeményezés is, egy nyelvi mentoring program. Ebben a programban az intézmény idegen nyelv oktatási infrastruktúrájára, kapacitására, valamint a meglévő aktív nemzetközi kapcsolati hálójára építve igyekszünk segítséget nyújtani a hallgatók nyelvi felzárkóztatásához, illetve képességeik fejlesztéséhez a szakmai nyelv területén.

 

Az oktatói gárda összetétele azt mutatja, hogy kihasználjuk a főiskola más meglevő tanszékeinek és szakjainak az adottságait. Hogyan látod, miként profitálhatnak a hallgatók ebből?

 

A képzés tematikájának összeállításakor fontos szempontnak tartottuk, hogy a főiskola hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert oktatóit bevonjuk a képzésbe, ugyanakkor a diplomácia területéről ismert, gyakorlati tapasztalatokkal bíró magyar és nemzetközi szakemberekkel erősítsük az oktatói gárdát. Ebből mind a hallgatók, mind a főiskola oktatói csak profitálni tudnak, hiszen új szakmai kapcsolatokra tehetnek szert.

 

A világ változik, kiszámíthatatlan folyamatokat látunk, elég a koronavírus járványra utalni. Milyen tudással felvértezve lépnek ki a végzősök a munkaerőpiacra a képzés elvégzése után, amely képessé teszi őket, hogy egyes jelenségeket értelmezzenek, folyamatokat komplexitásukban lássanak? Hol helyezkedhetnek el a diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialistái, ahol hozzáadott értéket tudnak felmutatni a munkaadó és Magyarország számára?

 

Mivel számos nemzetközi cég működik Magyarországon is, és ha csak az Európai Unióra gondolunk nem ritka, hogy a határokat átlépve vállalnak munkát a diplomások, úgy gondolom, hogy a képzés elvégzése jelentős mértékben felkészíti a hallgatókat arra, hogy hogyan igazodjanak a folyamatosan szigorodó nemzetközi elvárásokhoz. Sokak számára már az is kihívás, ha multikulturális környezetben kell dolgozniuk és ez kihat a teljesítményükre. A végzett szakértők interdiszciplináris szemléletű, naprakész elméleti és gyakorlati tudás birtokában szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a hazai és külföldi (ön)kormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények diplomáciai kapcsolatai és nemzetközi osztályai, valamint multinacionális cégek számára. Az előzetes piackutatás eredményei alapján egyértelműen jelentős az igény mind a diplomáciai testületek részéről, mind pedig a hazánkban működő nemzetközi cégek részéről a képzést elvégző szakemberekre, hiszen ilyen tematikájú magas színvonalú és 2 félév alatt elvégezhető képzés nincs másik a magyar piacon.

A képzésfajtákról bővebben:

http://portal.tpfk.hu/protokoll-es-nemzetkozi-kapcsolatok-szakembere

http://portal.tpfk.hu/executive-mba-diplomaciai-es-nemzetkozi-szervezetek-specialista

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.