2024.06.13.
Tomori világMiért a TPF?Gazdaságvédelmi szakirányú továbbképzések a Tomori Pál Főiskolán

Gazdaságvédelmi szakirányú továbbképzések a Tomori Pál Főiskolán

Korrupció, sikkasztás, hűtlen kezelés, pénzmosás  – figyelemfelkeltő témák a napi hírek és bulvárhírek kínálatában. A gazdasági bűncselekmények rafinériái a jóakarat mellett elsősorban szakismerettel és jogi megalapozottság birtokában védhetőek ki.  A Gazdaságvédelmi szakközgazdász/szakreferens képzés felelősét, Fekecs Dénes főiskolai docenst a képzés menetéről, a jelentkezők felé támasztott elvárásokról és a végzettség birtokában az elhelyezkedési lehetőségekről kérdeztem.

 

dr. Fekecs Dénes, a Tomori Pál Főiskola docense

Mi miatt jelent többet vagy mást a gazdaságvédelmi végzettség egy alapszintű vagy akár mesterszintű közgazdasági végzettségnél?

Az alapszintű, vagy akár a mesterszintű képzés keretében ugyan jól fel lehet készíteni a hallgatókat közgazdasági ismeretekből, azonban a gazdaság működése szempontjából veszélyt jelentő jogsértések, bűncselekmények vonatkozásában itt nem szereznek speciális tudást, ezt csak a gazdaságvédelmi szakközgazdász képzés nyújtja. Ez utóbbi keretében megismerkednek a korrupciós bűncselekmények (pl. vesztegetés, hivatali vesztegetés, befolyással üzérkedés stb.), a nemzetközi kötelezettségen alapuló gazdasági előírások elleni bűncselekmények, a közbizalom elleni bűncselekmények (pl. okirattal való visszaélések), a vagyon elleni bűncselekmények (pl. lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés stb.), szellemi tulajdon elleni, valamint a pénz- és bélyegforgalom elleni bűncselekmények, a költségvetést károsító, pénzmosással kapcsolatos esetek, illetve a gazdálkodás rendjét, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények tényállásával, ezen bűncselekmények megelőzésének, felismerésének lehetőségeivel. Ez alapján kellőképpen védeni tudják gazdálkodó szervezetüket, azon keresztül az egész nemzetgazdaság rendjét és biztonságát.

 

Milyen gyakorlati problémák megoldásához jöhet jól egy ilyen diploma?

Amikor egy közgazdásznak döntenie kell egy olyan fontos ügyben, amelynek során lényeges, hogy a gazdálkodó szervezete anyagi szempontból a lehető legjobban járjon, de az is fontos, hogy ezt ne törvényszegő úton érje el. Például nagyon sok gazdasági szakember nincs tisztában a jogi személyek bűntetőjogi felelősségével, azzal, hogy a jogi személy felelőssége és a természetes személy felelőssége egymás mellett érvényesül. Pedig a jogi személlyel szemben a vonatkozó törvény három intézkedési nemet is meghatároz, úgy mint a jogi személy megszüntetése, tevékenységének korlátozása, valamint pénzbírság kiszabása.

 

Ha egy gazdasági bűncselekmény büntetőjogi eljárás alá kerül, milyen szerepe lehet egy gazdaságvédelmi szakembernek?

A gazdaságvédelmi szakember idejében felismeri a bűncselekményre utaló jeleket, kellő időben tud intézkedni a bűncselekmény megelőzésére, a bizonyítékok biztosítására, vagy a már folyó büntetőeljárás során hatékonyan tudja segíteni az igazság tisztázását, és az okozott kár megtérítését.

 

Milyen habitusú hallgatóknak ajánlanád ezt a képzést? Milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki kiváló gazdaságvédelmi szakember legyen?

Az üzleti sikereket becsületes munkával, a jogszabályok betartásával elérni akaró, a bűnös magatartást elítélő és az eredményes gazdasági tevékenységhez szükséges, lehető legalaposabb ismeretekre vágyó hallgatóknak ajánlom ezt a képzést.

 

Milyen típusú képzésben vesz részt az a hallgató, aki hozzátok jelentkezik? Mi mindent tanulhat majd?

A hallgatók elsősorban levelező tagozatos képzés keretében sajátíthatják el a gazdaságvédelmi szakközgazdász ismereteket. Megtanulják azokat a módszereket, amelyekkel megelőzhetők, megszakíthatók, ill. felderíthetők a gazdaságot, a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények, jogsértések. Tisztában lesznek azzal, hogy a bűncselekményeknek (így a gazdasági bűncselekményeknek is) kik az elkövetői (tettes, társtettes, közvetett tettes, felbujtó, bűnsegéd), melyek az elkövetés szakaszai (előkészület, kísérlet, befejezett bűncselekmény), minősíteni tudják az adott tevékenységet. Sokan nem is gondolnák, hogy a bűncselekmény felbujtójára ill. bűnsegédjére is ugyanazt a büntetési tételt kell alkalmazni, mint a tettesére. Azzal sem árt tisztában lenni, hogy a bűncselekmény kísérletére ugyanaz a büntetési tétel az irányadó, mint ami a befejezett bűncselekményre.

 

Milyen esélyeket látsz az elhelyezkedésre, vagy egy magasabb pozíció megszerzésére ezzel a végzettséggel? Egyáltalán a cégek vagy a hatóságok igénylik a hasonló tudással rendelkező szakembert?

Több állami szervezet igényli a gazdaságvédelmi képzettséggel rendelkező diplomások munkáját, de a fentiekre tekintettel minden gazdálkodó szervezetnél előnyt jelent az ilyen irányú végzettség. A magasabb pozíció megszerzéséhez is fontos lehet több hatósági szervezetnél, ahol hivatásos szolgálati viszonyban teljesítenek szolgálatot, és az előmenetel szempontjából lényeges a diploma, az akár alap-, akár mesterképzés keretében szerzett gazdaságvédelmi szakközgazdász képesítés. Az eddigi tapasztalatok alapján több hallgató vett részt a NAV dolgozói közül (pl. adóellenőrök, vám- és pénzügyőrök) ezen a képzésen. De voltak tanulók a rendőrség személyi állományából is. A hivatásos szolgálati viszonnyal rendelkezők tiszti beosztásba egyébként is csak akkor kerülhetnek, ha diplomával, lehetőleg szakirányú diplomával rendelkeznek. Ezen kívül szép számmal érdeklődnek a képzés iránt más állami, társadalmi és gazdasági szervezetek, vállalkozások munkatársai is.

A képzésről bővebben: http://portal.tpfk.hu/gazdasagvedelmi-szakkozgazdaszszakreferens

A kiemelt kép: Pieter van der Heyden, id. Pieter Brueghel, A pénz miatt vívott csata, metszet, 16. sz.

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.