2024.06.13.
Tomori világMiért a TPF?Közbeszerzési menedzserképzés a Tomori Pál Főiskolán

Közbeszerzési menedzserképzés a Tomori Pál Főiskolán

A közbeszerzések területe speciális jogi ismereteket igényel akár a pályázatok kiírói, elbírálói részéről, akár a pályázó cégektől, amit jó ideje segítenek a közbeszerzési menedzserképzések. A Tomori Pál Főiskolán működő szakirányú továbbképzések közül most a Közbeszerzési menedzserek oktatására specializálódott programról kérdeztem a szakfelelőst, Deli Betty Európa-jogi szakjogászt.

 

dr. Deli Betty, Európa-jogi szakjogász, közjegyző, a Tomori Pál Főiskola oktatója

A közbeszerzés nyitása, és átláthatósága a demokráciák egyik sarkalatos ügye. Hogyan váltak a nemzetközi példák mintaértékűvé ezen a területen?

 

1986-ban az egységes Európai Okmány vezette be a belső piac fogalmát, ami olyan belső határok nélküli térséget jelent, amelyen belül megvalósul az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása. A belső piacon a tagállami határok jelentősége megszűnt a termelési tényezők áramlása szempontjából. A belső határok megszüntetésével pedig, a kereskedelmi akadályok elhárultak, kialakult az egységes belső piac, s egyben megerősödött az ezen a piacon tevékenykedő vállalatok nemzetközi versenyképessége.

 

Ennek a folyamatnak fontos eleme volt a közbeszerzési piac megnyitása, ami azt jelentette, hogy a tagállamok közpénzekből megvalósuló megrendeléseiért bármely tagállam, vagy harmadik ország vállalkozói egyenlő feltétel mellett pályázhatnak. Rendkívül fontos volt a közbeszerzések tagállami eljárásainak harmonizálása. A közösség az állami közbeszerzés egyes területeit a nemzeti közbeszerzési szabályokra építve egységes alapelvek mentén szabályozza, a cél a nyitottság, az átláthatóság, a diszkrimináció tilalma mellett olyan hatékony piac létrehozása, amely alacsony áron minél jobb minőségű termékhez juttatja a megrendelő államot. A közbeszerzés közösségi szabályozása lassú folyamat eredménye, a célja pedig egyértelműen az, hogy az adófizetők pénzén minél alacsonyabb áron, minél jobb minőségű termékhez juttassa a közszférát.

 

 

Sok kritika éri a közszférát éppen a közbeszerzési pályázatok miatt. Hogy látod, milyen alapvető szempontok befolyásolják, hogy a közpénzek felhasználása hatékony és eredményes legyen? Hogyan lehet ezen a területen lépést tartani a változásokkal?

 

Évek óta a közfigyelem előterében áll a közpénzek elköltésének átláthatósága. A szerződések elnyerésében érdekeltek egyre kritikusabban figyelik a közbeszerzési eljárások folyamatát. A közbeszerzési piac sokszínű, az ajánlatkérői oldalon önkormányzatok, költségvetési szervek, különféle támogatásban részesített vállalkozások szerepelnek. Az ajánlattevői piac is sokrétű, a közbeszerzési eljárásokon kis-, közép- és nagyvállalkozások egyaránt indulnak. Ebből következően nagy erőfeszítést igényel a közbeszerzési piacon szereplő szakemberek részéről a szakszerű, jogszerű eljárás, amely figyelembe veszi a sokszínű piac szereplőinek érdekeit, igényeit és amely szabályozás összhangban áll az Európai Unió hatályban lévő irányelveivel is. A közbeszerzés kifejezetten gyorsan változó, fejlődő terület, így szükséges, hogy itt megfelelő felkészültségű szakemberek dolgozzanak. Ez a követelmény nem csak az ajánlatkérői oldalon jelentkező igény, hanem a sikeres ajánlattétel szempontjából is elengedhetetlenül fontos követelmény. Az Európai Közösség tagállamainak nemzeti jövedelmét közel 15 %-ban teszi ki a közbeszerzés értéke, ami éves szinten az államoknak óriási kiadásokat jelent. Ezért nagyon fontos, hogy az állam a beszerzéseikre vonatkozóan jó döntéseket hozzon, hiszen annak következményei az adott tagállam adott gazdasági ágazatát súlyosan érinthetik. Azt gondolom, hogy ennek az érzékeny területnek a megfelelő kezeléséhez a morális vonzatok mellett ennek a tisztán logikai ténynek a belátása szükséges. A változások követése pedig a jogi szabályozások ismeretét és követését jelenti. Ehhez elengedhetetlenek a jó szakképzési programok. A megszerzett friss tudás teszi piacképessé az itt dolgozó szakembereket.

 

 

Kiknek, milyen munkakörben ajánlod a Tomori Pál Főiskola képzését? Egyáltalán milyen korábbi képzések után érdemes hozzátok jelentkezni?

 

Ahogy mondtam, a közbeszerzések sikeres lefolytatása kiemelt gazdasági érdek, nagyon fontos, hogy a közpénzek – ideértve az uniós forrásból származó támogatásokat is – hatékonyan, időben és jogszerűen kerüljenek elköltésre. A piac rendkívüli sokszínűsége miatt ma már elengedhetetlen, hogy az ajánlattevői oldalon is felkészült, közbeszerzéshez értő szakemberek vegyenek részt az ajánlatok összeállításában, mert ennek a speciális szakértelemnek a birtokában tudnak sikeresen pályázni a közbeszerzési piacon. Bármilyen alapképzés után várjuk a jelentkezőket, az egyedüli lényeges képesség a jogi affinitás. A témában egyaránt érdekeltek a különféle típusú költségvetési szervezetek, az önkormányzatok, de akár az Európai Uniós támogatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek is.

 

Milyen típusú programot állítottatok össze? Mennyire gyakorlatias és milyen mértékben tartalmaz elméleti megalapozást?

 

A közbeszerzési jog mellett tanulnak gazdasági jogot, üzleti stratégiát, döntéselméletet és beszerzési ismereteket is a hallgatók, a választható tárgyak között szerepel az informatikai támogatás, a tárgyalástechnika és a versenyjog, ezért úgy gondolom, széles körű ismereteket kínálunk. A képzési programban a közbeszerzésben jártas, nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlati és elméleti tudással rendelkező szakemberek vesznek részt. Olyan szakemberek, akik tevőlegesen részt vesznek vagy vettek mindennapi munkájukban az ajánlattevői vagy ajánlatkérői oldalon a közbeszerzések sikeres lebonyolításában vagy sikeres ajánlattételekben. Olyan oktatók is részt vesznek a programban, akik évtizedes gyakorlati munkájuk során részt vettek a közbeszerzések ellenőrzésében, közbeszerzésekhez kapcsolódó jogorvoslatok elbírálásában, ezért naprakészen ismerik nemcsak a jogszabályi rendelkezéseket, hanem az alkalmazandó közbeszerzési, illetőleg joggyakorlatot is, így azt mondanám, az elmélet, a jogszabályi háttér ismerete, és a folyamatok gyakorlatias szemlélete kéz a kézben jár.

A képzésről bővebben:

http://portal.tpfk.hu/kozbeszerzesi-menedzser-szakkozgazdasz

http://portal.tpfk.hu/kozbeszerzes-menedzsment

 

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.