2024.04.17.
Tomori világVégzett diákjainkrólA biztonság összetevői

A biztonság összetevői

 

INTERJÚ HÉJA ZOLTÁN VÉGZETT HALLGATÓNKKAL

Héja Zoltán Executive MBA Diplomáciai és Nemzetközi Szervezetek Specialista szakirányon végzett idén a Tomori Pál Főiskolán. Szakterülete a személy- és létesítménybiztonsági kockázatelemzés, a biztonság tervezése, ehhez kapcsolódik a munkája is, ráadásul az utóbbi időben több megbízása volt Afrikában, ahol a biztonság témaköre a szakértő számára egyszerre jelent kihívást a munka terepén és a személyes szférában.

 

Hogyan került kapcsolatba az afrikai kontinenssel?

Már több mint 25 éve foglalkozom biztonsági tevékenységgel. 2017-ben kerültem kapcsolatba Nyugat-Afrikával, Togóval. 2018 októberében szerveztük az első magyar-togói gazdasági fórumot, ahol már mint a Togói Köztársaság budapesti tiszteletbeli konzuljelöltje, valamint biztonságszakmai és üzleti – gazdasági előadó voltam jelen, továbbá a rendezvény biztonságát és a rendezvényen résztvevő személyek védelmét is én szerveztem meg. Magyarországról néhány üzletember érkezett illetve, a Magyar Külügyminisztérium is képviseltette magát. A rendezvény legnagyobb eredményeként megalapításra került a Magyar – Togói Kereskedelmi Iroda / Hongro- Togolais Bureau International pour les Études, le Commerce et l’ Entreprenariat / ( https://www.biece-th.com/ ).

 

Javában benne volt hát a nemzetközi diplomáciában. Miért érezte szükségét, hogy erről a gyakorlaton túl is ismereteket szerezzen?

Ezen a programon és főként a fogadáson éreztem, hogy hiába dolgoztam eddig is már nemzetközi területeken, sok esetben diplomatákkal, a nemzetközi diplomácia terepén még mindig valamelyest kívülállónak érzem magam. 2019 júniusában, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából részt vettem Togoban az Első Togo – EU Gazdasági Fórum rendezvényén, ahol én vezethettem a Magyar Delegációt. / First Togo-European Union Economic Forum from 13 to 14 June 2019 /  A rendezvényeken miniszterekkel, diplomatákkal találkoztam és tárgyaltam, ez méginkább megerősített abban, hogy szeretném az ismereteimet bővíteni és végzettséget szerezni a nemzetközi szervezetek – diplomácia területén is.

 

Hogyan segítette a munkáját a képzés által nyújtott tudásanyag?

A képzés teljes iránymutatást adott. Minden tananyag a diplomáciai tevékenység körül forgott, ezek mind segítettek megérteni a terület működését. A nemzetközi tárgyalástechnika, a protokoll órák különösen iránymutatók voltak számomra. Sok problémával kapcsolatban megnyugodtam, hogy eddig is jól csináltam, és számos területen kaptam válaszokat. Nagyon segítőkész tanáraim voltak, akik felkészülten igazítottak el minden kérdésben. Az egyes tantárgyi témák számomra kifejezetten érdekesek voltak, így egyáltalán nem esett nehezemre a munka és egy másik egyetemi képzés mellett sem a készülés.

 

Manapság sokat hallani a biztonság jelentőségéről, a biztosításoktól a terrorveszélyen át egészen a járványig, tehát nagyon szerteágazó, igen különböző problémákat értünk alatta. Hogyan kapcsolódik a diplomácia témájához ez a terület?

A biztonság témaköre mára tudománnyá vált. Valamikor többnyire a katonai haderők oldották meg ezeket a kérdéseket, de ma már a jövőbeli jólét biztosítását jelenti. Nagyon nehéz erről szakmai alapokon, röviden beszélni. Kicsiben – magán emberként szemlélve  – ez a kör természetesen szűkebb, a személyes szféránk, illetve a szeretteink biztonsága, a lakásunk, a járműveink, értékeink védelme az elsődleges számunkra, de ez mind egy nagyobb dolog része. Szélesebb körben, pl. gazdasági szempontból a biztonság kérdése szintén fontos, senki sem szeretne olyan területen befektetni, ahol valamilyen körülmény miatt veszélyben van a befektetése. Az utóbbi időben külön területté vált, és egyre inkább fontos szegmense a biztonságnak, az adatvédelem. Ide tartozik többek között a személyi adatok kezelésének kérdése, de kiberbiztonság is. Egy olyan területen, mint Nyugat-Afrika, ezek a kockázati faktorok hatványozottan jelen vannak. Ha a biztonságra ható adatokat vizsgáljuk, az derül ki, hogy az adott környezetnek megfelelően kell számolnunk a biztonsági kockázatok összetevőivel. Ahol alacsonyabb az életszínvonal, a közbiztonság is romlik. Ahol nincs tőke, ott lassul a gazdaság. Látjuk tehát, nagyon összetett, és mára nagyon fontos területről van szó, amit a politikai környezet, a társadalmi helyzet, a gazdaság állapota, a technikai felkészültség egyaránt befolyásol. Ami azonban általánosan elfogadott közös értéknek tekinthető, az maga a biztonság.

 

 

Milyen biztonsági megítélés alá esik Togo?

A szakdolgozati témám éppen ez, Togo és a biztonság kérdése volt. Hogy lehet, hogy ez az ország bizonyos nemzetközi biztonsági indexek tekintetében jobb besorolás alá tartozik, mint mondjuk Magyarország, és ugyanakkor a gazdasági fejlődése is nagyon jelentős, a nyugat-afrikai frankofón országok között pedig első helyen áll a fejlődési mutatóit illetően.  A válasz az lehet, hogy a politikai biztonság kérdése – bizonyos esetekben – nem kifejezetten a demokrácia elveinek megfelelően történik. A legtöbb esetben ennek megítélése nézőpont kérdése és ezért szinte mindig vita tárgya lehet, azonban sok olyan országot lehet példaként hozni, hogy a politikai-gazdasági stabilitás erőteljes politikai ráhatás eredményeként változott pozitívan. Togó esetében összetett intézkedésekről van szó, melyek kihatnak a katonai, külgazdasági, társadalmi, technikai, stb… területekre beleértve a terrorizmus, a kalózkodás, a csempészet és drog elleni harcot és beleértve a biztonságos gazdasági környezet megteremtését is, ami vonzóbbá teheti az országot a nemzetközi befektetők számára. Természetesen itt is vitahatók bizonyos területeken az aktuális kormány intézkedései, azonban a biztonság vonatkozásában a pozitív eredmények nem vitahatók el.

 

A politikai stabilitás mellett azonban ott van az emberek elégedettsége is. Ezt is mérik vajon?

Valóban, a politikai biztonság csak egy összetevő a közbiztonság, a gazdasági, banki biztonság, a kiberbiztonság, az egészség biztonsága mellett. Ma a pandémia miatt látjuk, hogy ez kulcsfontosságú kérdéssé vált. Ha a mutatókat nézzük, ezeknek mind jelentősége van. A lakosok saját közérzete és jóléte, a munkakörülmények, a megélhetés, az egészségügyi, oktatási szolgáltatás minősége egy másik mutatót ad, ami az elégedettségüket méri.

Befektetői szempontból a munkaerő olcsósága, és a fejlesztések szükségessége miatt Afrika egyre kedvezőbb területnek bizonyul, ugyanakkor a szakembereket vagy ki kell képezni, vagy oda kell vinni. Ha csak a szakmám tekintetében kellene a szakemberképzésről beszélni, Togo vonatkozásában csupán 2019-ben kezdődött meg Togóban a Kormány által meghatározott, egységes alapokon a biztonsági személyzet képzése, addig gyakorlatilag minden helyi cég saját elképzelése szerint igyekezett képezni a saját biztonsági személyzetét. Sajnos ez más szakmák esetében is hasonlóan alakul, a képzések szabályozása folyamatban van, és fejlődést mutat, azonban a fejlettebb gazdasággal rendelkező országok számára elvárt, szakképzett munkaerő még mindig nehezen érhető el.

A Togóban hozott biztonsági intézkedések nagyon határozottan a terrorizmus ellen irányultak az utóbbi években, részt vesznek a Száhel övezeti katonai műveletekben, megerősítették határvédelmüket, továbbá a szomszédos országokkal együttműködve védik a kikötőket a kalózkodástól, saját tengerészeti biztonsági szolgálatot hoztak létre, nemzetközi cégekkel szerződtek, szigorú bürokráciával szorítják vissza ezt a tevékenységet is. A csempészet vagy az egyéb bűnözés hátráltatása a határon átlépőknél kezdődik, ami nagymértékben visszaszorította a bűnügyi mutatókat. A bíróságuk francia mintára működik, gyorsított eljárásokkal tudnak pontot tenni egy-egy ügy végére. Ennek közvetett és közvetlen hatása is van a biztonságra.

 

Hogyan határolható körül a munkája?

Több cégnek dolgozom személy- és létesítménybiztonsági területeken, valamint bankbiztonsági és adatvédelmi szakértőként egyaránt. A mindennapi feladatokat az általános biztonsági kérdések, illetve problémák teszik ki, elsősorban létesítménybiztonsági, illetve adatvédelmi területeken. Érdekes, de rendkívül összetett munka a bankbiztonsági szakértői tevékenység, melyet az MNB ajánlása szerint szükséges ellátni, ezeket a feladatokat jelenleg az egyik Magyarországon működő pénz- és hitelintézet részére végzem. Természetesen foglalkozunk az épületek, telephelyek, üzletek, ipari létesítmények biztonságával is, ahol különböző eszközök és védelmi rendszerek, a biztonsági személyzet tevékenységének optimális összehangolása a feladatom a biztonsági kockázatok minél nagyobb mérvű kizárásával. Vannak előírások, amelyeknek meg kell felelni, de a legfontosabb része a kockázatelemzés, a személy – és vagyonelleni cselekmények megelőzése, bekövetkezte esetén az esemény kivizsgálása és a hiányosságok, kockázatok ismeretében megelőző intézkedések kidolgozása, bevezetése, hasonló események elkerülése érdekében. Ehhez kapcsolódóan egyre gyakoribb felkérés a GDPR kompatibilis adatvédelmi szolgáltatások kidolgozása, adatvédelmi audit elvégzése, szabályzások bevezetése, így adatvédelmi bírságok megelőzése. Másik jelentős szakértelmet igénylő terület a tűzvédelem, mely területen teljes körű tűzvédelmi szolgáltatásokkal állunk az ügyfelek rendelkezésére, akár tűzvédelmi bírság garanciával. A diplomáciai események helyszínének biztosítása nyilván összetettebb kérdés. Ha egy diplomáciai esemény területét kell védetté tenni, az jelentősen eltér a hétköznapi biztonsági tevékenységtől, mint amikor például egy gyár biztonságát kell megoldanunk.  Sokkal szélesebb körben kell a lehetséges kockázatokat elemezni, figyelembe kell venni a nemzetközi protokollt,  a társszervezetekkel történő együttműködést, de mivel minden rendezvény eltér a másiktól, minden esetben egyedileg kell elemezni, tervezni, és végrehajtani is. Számolni kell minden lehetséges negatív körülménnyel, és a vészhelyzeti intézkedéseket lépésről lépésre meg kell tervezni. Egy ismeretlen kultúrában, kevésbé ismert országban ez a tevékenység nyilván még fokozottabb körültekintést igényel.

 

Mennyire ismerte meg a togói kultúrát?

Első alkalommal nagyon ki volt mérve az időnk, tárgyalásról tárgyalásra jártunk, de 2019-től egyre több olyan személyt ismertem meg, akiken keresztül az országról és az országban élőkről is többet tudtam meg. Barátságok alakultak ki, és ezeken keresztül személyesebbé vált az ország kultúrájához való viszonyom is. Akikkel a Togoi kormány részéről vagy üzleti vonalon tárgyaltam, bármilyen nemzetközi mércével mérve is megállják a helyüket. A személyes tapasztalatom, hogy semmivel sem veszélyesebb ország, mint más olyan ország vagy város ahol még nem jártunk, és az ország fővárosa sem veszélyesebb egy európai fővárosnál. Ha idegenként/vendégként érkezünk egy országba és betartjuk a helyi előírásokat, figyelemmel vagyunk az alapvető vallási és kulturális szokásokra, nem keressük a kifejezetten veszélyes környékeket, nem viselkedünk kihívóan, figyelünk egymásra és az értékeinkre, a kockázatok minimalizálhatóak. Togóban az első pillanattól nagyon szimpatikusnak találtam az emberek önzetlenségét, vidámságát, közvetlenségét, érdeklődését, amiben persze benne lehetett néhány esetben az is, hogy egy európaitól segítséget remélnek. A vásárlói kultúra, a piacok, sokszor az, amit a turisták számára mutatnak, valóban idegen az európai mentalitástól. Togóban van például Nyugat-Afrika legnagyobb piaca, ahol a vudu vallással összefüggő tárgyakat árulják.  Zsugorított koponyák, állatvégtagok, amit csak el lehet képzelni. Mindez érdekesség, de persze nehezen befogadható. A higiénés körülmények nagyon változóak, a betegségek kivédéséhez szükségesek az oltások, a fokozott figyelem. Ha valaki az országba érkezik a szálláshelyéül szolgáló hotelt saját igényeire szabva (biztonság, higiénia, étkezés, stb.) javasolt megválasztani, mert jelentős a kínálati eltérés.  Én nem éreztem magam idegennek egyáltalán az országban.

 

Hogyan tudná körülírni, ha személyesebb választ kellene adnia arra a kérdésre, mit jelent az Ön számára a biztonság?

Ha röviden kellene válaszolnom, számomra a biztonság a nyugalmat jelenti. Azt gondolom, hogy mind a munkánk eredményességéhez, mind a szeretteinkkel eltöltött pillanatokhoz nyugalomra van szükségünk. Akkor tudunk ezekre megfelelően koncentrálni, ezekben kiteljesedni és önmagunkat adni, ha nem kell aggódnunk befektetésünk biztonsága miatt, ha nem kell aggódnunk munkavégzésünk során a saját biztonságunkért, a ránk bízott értékekért. A biztonságérzet számomra az, amikor a szertetteim is biztonságban vannak, akkor is, amikor távol vagyok, és dolgozom.  Amikor az ügyfeleimmel/ügyfeleinkkel tárgyalok, ezt próbálom közvetíteni. Próbálom megértetni velük, hogy a biztonság mára a mindennapi élet szükséges része lett, amiért utólag nem, vagy legalábbis nagyon nehéz tenni, sokkal egyszerűbb a problémákat megelőzni, mint utólag kezelni.

 

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.