2024.05.26.
Tomori világCampusDiplomaosztó 2021

Diplomaosztó 2021

 

Az idei, meglehetősen szokatlan tanév is befejeződött, bár lassan érezhetjük úgy is, hogy alig valami szokatlan, alkalmazkodunk az élet elvárásaihoz. A 2020-21-es tanév az első pár héttől eltekintve online zajlott, vannak olyan hallgatók, akik még nem is ültek a Tomori Pál Főiskola tantermeiben jelenléti órákon, nem is találkoztak az évfolyamtársaikkal igazán, csupán az online térben ismerkedtek, hallgatták az órákat, prezentáltak, írtak dolgozatot, vizsgáztak, tették, amit ez az év követelt tőlük. A diplomaosztó is online zajlott, még csak tapsolni sem tudtunk a szokott módon, csak gesztusokkal jeleztük, hogy büszkék vagyunk a végzőseinkre. Pedig még mennyire, hogy büszkék. Az alábbiakban Pál Monika docens friss diplomásainkhoz intézett beszédét olvashatják angol és magyar nyelven.

 

 

I would like to welcome all graduating students at Tomori College’s online ceremony.

This event is special as our past year has been. Living in the shadow of Covid 19 has been an exceptionally hard period and the credit goes to all of you who have met the high challenges of studying and preparing for exams online. So congratulations on persevering until the final exams.

This year clearly illustrated what life is all about: preparing and accommodating to the unexpected, the unknown. I hope that your academic studies prepared you for exactly this: not shying away from difficulties but looking at hardship as opportunity.

And something else: I am sure that all your teachers have taught you the values Tomori College cherishes: humanity, knowledge and love. Humanity, tolerance, the acceptance of others, the openness to new knowledge and ways of thinking.

I know it all too well that you will, as I have, forget names, dates that you learnt, but I am certain that a way of thinking, a world view that you acquired within the walls of Tomori will stay with you forever. 

And I also hope that the friendships you forged here will not weaken by time and with distance.

From now as a graduate you will be a member of an invisible family, a web of alumni who graduated here. I am sure that you will always remember our College and spread the word of its existence in Africa, in Asia, in Europe, wherever your good fortune takes you.

I would like to say farewell also with a quote from Steve Jobs, the founder of Apple, a famous intellectual and businessman.

 “Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinion drown your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”

In the name of our College, I sincerely wish you all professional success and true happiness in your private life and warmly congratulate you as an alumna, an alumnus of Tomori College. 

 

 

Köszöntök minden végzős diákot a Tomori Pál Főiskola online ünnepségén!

Ez az esemény különleges, akárcsak az elmúlt egy év. A járvány árnyékában élve kivételesen nehéz időszak van mögöttünk, és a dicséret illeti mindannyiukat, amiért megfeleltek a tanulás nehéz kihívásainak és felkészültek az online vizsgákra. Gratulálok az állhatatosságukért, ami a záróvizsgáig kitartott.

Ez az év világosan megmutatta, milyen is az életünk: készülnünk kell és alkalmazkodnunk a váratlanhoz, az ismeretlenhez. Remélem, a felsőfokú tanulmányaik éppen erre készítették fel Önöket: nem szabad tartózkodni a nehézségektől, hanem úgy kell rájuk tekinteni, mint lehetőségekre.

És még valami. Biztos vagyok abban, hogy minden tanáruk átadta Önöknek a Tomori Pál Főiskola által fontosnak tartott értékeket: a humanitást, a tudást és a szeretetet. Humanitás, tolerancia, a mások tisztelete, az új ismeretre és gondolkodásmódokra való nyitottság.

Azt is jól tudom, hogy (ahogyan velem is megtörtént) el fognak felejteni majd olyan adatokat és neveket, amelyeket tanultak, de biztos vagyok abban, hogy a gondolkodásmód, a világlátás, amit a Tomori falai között elsajátítottak, Önökkel marad.

Remélem, hogy a barátságok, amelyeket itt kötöttek, idővel és a távolságok miatt nem gyengülnek majd. Mostantól, mint egy láthatatlan családra emlékeznek a végzettek alumni közösségére. Biztos vagyok abban, hogy nem feledik el a Főiskolát, és jóhírét viszik Afrikába, Ázsiába, Európába, bárhová is veti Önöket a sors.

Búcsúzóul idézni szeretném Steve Jobst, az Apple alapítóját, a híres értelmiségit, üzletembert:

“Az időnk véges, ne vesztegessük azzal, hogy mások életét éljük. Ne engedjük, hogy a dogmák a csapdájukban tartsanak bennünket, vagyis, ne mások gondolatainak eredményeképpen éljünk! Ne hagyjuk, hogy mások véleményének zaja határozza meg a belső hangunkat. És a legfontosabb, legyünk olyan bátrak, hogy követjük a szívünket és az intuíciónkat, ezek ugyanis valahogyan már magukban rejtik, hogy valójában mivé akarunk válni. Minden más másodlagos.”

A Főiskola nevében őszintén kívánok Önöknek szakmai sikereket és valódi boldogságot a magánéletükben, és teljes szívemből gratulálok a diplomájukhoz, amit nálunk szereztek.

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.