2024.05.26.
Tomori világCampusPiackutatás nemzetközi Teamben – Így működött a Business Project kurzus a Tomori Pál Főiskolán

Piackutatás nemzetközi Teamben – Így működött a Business Project kurzus a Tomori Pál Főiskolán

A 2019-2020-as tanév második félévében egy egyedi gyakorlati kurzus indult a Tomori Pál Főiskolán. A kurzus címe: Business Project, azaz Üzleti Projekt volt. Maga a téma is különleges, ám a kurzus megvalósítása, oktatása is egyedi jelleggel zajlott. A különlegességét olyan tényezők adták, mint például a gyakorlatorientáltság, amelyet a főiskola egy partnervállalkozásának bevonása garantált, a hallgatók nemzetközi csoportokban való együttműködése, és a képzés megszokottól eltérő módszere.

 

A gyakorlati képzés nem újkeletű a Tomori Pál Főiskolán. Az intézményben dolgozó oktatók többsége nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az oktatott témában, azon a területen dolgoztak vagy jelenleg is dolgoznak, amiről a kurzus szól. Az így megszerezett tapasztalatokat esettanulmányok, cikkek, órákon előadott történek formájában osztják meg a hallgatókkal. Gyakran céglátogatásokra is sor kerül néhány tárgy kertében.

A Business Project esetében azonban nemcsak erről volt szó. A kurzus fő célja az volt, hogy a hallgatók – oktatói segítséggel, mentorálással – egy valóságban is létező üzleti problémát, szituációt oldjanak meg a félév során. Az intézmény ezért a félév megkezdése előtt tárgyalásokat folytatott üzleti partnereivel, és sikerült egy olyan vállalkozást bevonnia, amely nemcsak egy jó projektet adott a hallgatók számára, hanem aktívan részt is vett a megvalósításában. Ez a vállalkozás az 1992-ben alapított, magyar tulajdonban lévő Italautomata Kft., amely mára meghatározó szereplője a hazai italautomatákkal foglalkozó szektornak. Érdekesség a céggel kapcsolatban, hogy menedzserei a főiskola volt hallgatói. A vállalat 2019-ben egy új, innovatív termékcsoportot vezetett be a piacra, Caffé del Ritmo márkanév alatt. A termékek nem csak új – és nagyon jó – ízt kínálnak a fogyasztóknak, hanem környezetbarát, 100%-ban lebomló anyagból készülnek. A termékeket a kurzus résztvevői egy termékbemutató keretében, a vállalkozás jóvoltából, ki is próbálhatták a félév során. A hallgatók feladata az volt, hogy miután elemezték a piacot, az új termékekhez új értékesítési csatornákat találjanak. A projekt tehát nem volt egyszerű, ráadásul a hallgatóknak más kihívásokkal is szembesülniük kellett.

Az első kihívás a nemzetközi összetételű csoportmunka volt. A Tomori Pál Főiskola egyik fontos partnere, a franciaországi EKLYA School of Business. A tőlük érkező hallgatók az intézményünkbe más országokból – például Nigériából, Nepálból, Bangladesh-ből, Kínából – érkező hallgatókkal és természetesen magyar diákokkal kellett vegyes csoportokban együttműködniük a feladat megoldásában. A projektmunka során a hallgatók angol nyelven kommunikáltak egymással, így fejlődhetett a nyelvi készségük is. Emellett a beszélgetések során megismerhették más országok, kultúrák szokásait, hagyományait. Érdekes momentum volt a kurzus során, amikor megosztották egymással, hogy saját hazájukban milyen az üzleti kommunikáció, hogyan reklámoznak a vállalkozások. Sokat tanulhattak abból is, amikor az eltérő kávéfogyasztási szokásokról beszélgettek.

A második kihívást a világméretű járvány és ennek következtében az online oktatásra való átállás okozta. A nemzetközi hallgatóknak haza kellett utazniuk, így a csoporttagok több ezer kilométerre kerültek egymástól. A hallgatók azonban kiválóan reagáltak a megváltozott körülményekre. Projektcsoportokat, online felületeket létesítettek a közösségi média oldalakon, ahol rendszeresen kommunikáltak egymással, megosztották a munkaanyagokat, megoldották a feladatokat. Az oktatók, illetve a vállalkozás is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a projektcsoportokkal. A heti rendszerességgel megszervezett „meetingeken” – online kurzusokon –aktívan részt vettek a hallgatók.

A legutolsó, és talán a legizgalmasabb kihívást a félév végén tartandó vizsga jelentette, nemcsak a hallgatók számára. A projekt-teameknek online kellett beszámolniuk arról, milyen eredményre jutottak a piacfelmérés során, és milyen javaslataik vannak a cég számára az új piacokra, új értékesítési csatornára vonatkozóan. A vizsgán a hallgatók és az oktatók mellett a főiskola és francia partnerének vezetői, illetve a vállalkozás képviselői is jelen voltak (online). Prezentálni, jól összefoglalni egy projekt eredményét alapvetően nehéz feladat akkor is, ha személyesen, hagyományos módon, az oktatók jelenlétében zajlik az előadás. Előadni úgy, hogy a „közönség soraiban” szakmai zsűri, a megbízó vállalkozás is ott ül, ráadásul mindezt online, személyes jelenlét és online prezentációs gyakorlat nélkül, csoportban megtenni hatalmas kihívás. A hallgatók és a zsűri is izgatottan várta tehát a nagy napot. A hat csoport előadása kiválóan sikerült. A projektteamek nemcsak jól oldották meg a feladatot, hanem egyedi, kreatív ötletekkel is elő tudtak állni, amely a későbbiekben a cég számára segítséget jelenthet a fent említett innovatív termékcsoport jövőbeli értékesítésében. Volt például, aki az online értékesítésre készített átfogó tervet, egy másik csoport pedig a francia szállodákban történő értékesítési lehetőséget tárta fel.

A Business Project kurzus tehát sikeresen zárult, a hallgatók, a cég, az oktatók, az intézmény és partnereinek megelégedésére. A főiskola a jövőben több ilyen, aktív együttműködésre épülő, gyakorlatorientált kurzust is szeretne indítani, hiszen az ilyen feladatok során a hallatók egyrészt sikereket érhetnek el kreatív ötleteikkel, illetve súlyosabb következmények nélkül ejthetnek hibákat, másrészt olyan tudást kapnak, olyan készségekre tehetnek szert, amelyet a későbbiekben munkahelyükön hatékonyan tudnak alkalmazni.

A főiskola oktatói nagyon köszönik a projektmunkában résztvevő minden fél, a hallgatók, a vállalkozás, a partnerek és az intézményben dolgozó kollégák segítségét.

Együttműködő partnereink:

Italautomata Kft.

https:/www.facebook.com/incupcoffee/

https://www.instagram.com/incupcoffee/

EKLYA School of Business, Lyon, Franciaország

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.