2024.04.20.
Tomori világVégzett diákjainkrólBanki befektetések és gazdasági tanulmányok – Interjú Kassay Szabolcs, vezető üzletkötővel, a Tomori Pál Főiskola végzett hallgatójával

Banki befektetések és gazdasági tanulmányok – Interjú Kassay Szabolcs, vezető üzletkötővel, a Tomori Pál Főiskola végzett hallgatójával

Végzett hallgatóink közül most, a nemrégiben a diplomadolgozatát sikeresen védő, Kassay Szabolcsot kerestem meg, aki a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakot fejezte be. Különleges az a pálya, amit Szabolcs eddig befutott, egészen éles váltással, legalábbis a tanulmányai kezdetén. Azt mondják, a változatosság gyönyörködtet. – Szabolcs ezt a változatosságot a korábbi tanulmányai hobbivá avatásában lelte meg. Erről, és a munkájáról, valamint a Tomorin töltött évekről beszélgettünk.

 

Kassay Szabolcs, vezető üzletkötő a Tomori Pál Főiskola végzett hallgatója

Ha jól tudom, sokirányú az érdeklődése. Hogyan került a gazdasági pályára, és miért esett annak idején a Tomori Pál Főiskolára a választása?

Régóta szerettem volna közgazdaságtudománnyal foglalkozni. Szerettem volna elkerülni a hagyományos iskoláztatás kényszerét, ami beleszorítja az embert vagy a humán vagy a reál irányok valamelyikébe. Én klasszika filológiát kezdtem tanulni és közben diákmunkát végeztem. Ez utóbbi révén kerültem a MATÁV Call Centerébe. Közben érett meg bennem a gondolat, hogy a gazdaságtudományok felé fordulok. Az akkori HVB Bankba vettek fel a telefonközpontba, és lassan minden lépcsőfokot végigjártam, bankfióki pénztáros, majd lakossági tanácsadó lettem, végül privát bankár. Szerettem volna szakirányú végzettséget is megszerezni, és a levelező lehetőségek között a Tomori tűnt a legjobb választásnak. A levelező rendszer mellett tudtam dolgozni, és elérhető volt a képzés díja is.

A klasszika filológusi pálya itt megszakadt, de az ókortudomány a napjaimat továbbra is áthatja. Nem csak az olvasmányaimban, a kommunikáció minden terén érzem, hogy meghatározó a humán műveltségem, olyan erő, ami plusz tartást ad. Elég széles a paletta az olvasmányaim terén, és nem csak antik irodalmat olvasok: Homéroszt és Platón Menónját olvastam legutóbb eredetiben – már csak azért is, hogy az ógörög-tudásomat valamiképpen szinten tartsam. Vergilius Aeneise ebből adja magát, mert itt van számomra a kapcsolat az alvilágjárások és a pszichológia között, a személyiségfejlődés, a szimbólumok, a kollektív tudattalan témája felé. – „A mennyországba a poklokon keresztül vezet az út.” Sokat olvasok hát Jungot, azt hiszem, ő, és az ő komplexitása volt és van a mai napig rám a legnagyobb hatással.

A jelenlegi munkáját mennyiben támogatják a tanulmányai? Melyek azok a területek, ahol a képzés kifejezetten érintkezik a munkaterületével?

A jelenlegi munkáltatóm, a Prestige Financial Zrt., közvetítő feladatot lát el a bankok és a kiemelt banki ügyfelek között, számukra állítunk össze portfóliókat, illetve ezeket monitorozzuk. A munkám elég speciális területnek számít, de azokat a számítások, amiket nap mint nap használok, a kockázati felmérések, a hozambecslések, mind olyanok, amelyeknek a mögötteseit a főiskolai tanulmányaim világították meg, így, azt hiszem, mondhatom, hogy komplexebb lett a látásmódom.

Milyen tapasztalatai voltak az előadásokkal kapcsolatban? Mi az, amit maradandó élményként magával visz a Tomoriról?

Sok kurzus, és sok beszélgetés maradt fontos számomra. Nagyon tetszett a tanerő széles palettája. Sokféle ismerettel és sokféle beállítottsággal rendelkező tanárral találkoztam, ami nagy változatosságot jelentett. Mind a szemináriumok, mind az előadások maradandó élményt adtak. A tanárok személyisége, Domboróczky Zoltán, Holmár Krisztina nagyon megragadott. Az óráikon rengeteg beszélgetés és vita zajlott, ami sokat adott a konkrét tananyagon túl. Nem arról volt szó, hogy pusztán behajtották rajtunk a tananyag elvárásait, hanem terepe volt a véleményformálásnak is. Mindemellett persze keményen készültünk a vizsgákra, nagyon fontos volt az otthoni készülés is.

Ugyanakkor személyes fejlődésként éltem meg, hogy újra órákat hallgatok, vizsgázom, készülök. Talán generációs probléma, hogy fiatalabb koromban nem tanultam meg tanulni, ez nagyon sokat változott az itt töltött évek alatt, át kellett gondolnom, hogyan válik hatékonyabbá a tanulási folyamat a magam számára.

 

Milyen témát dolgozott fel a szakdolgozatában, hogyan kapcsolódik a munkájához?

Közép- és kisvállalkozások specializáción végeztem, ezért a témám is ehhez kapcsolódott, és valóban, igyekeztem a szakmámhoz igazítani. Az Európai Központi Bank monetáris eszköztáráról és azok közép- és kisvállalkozásokra gyakorolt hatásáról írtam. Egy szakdolgozatnál fontos, hogy aktuális is legyen, úgy gondolom, ez a témaválasztásomnál teljesült. A jegybank a gazdaság támogatására praktikus eszközöket vezet be, ám a 2008-as válságot követően új megoldásokra volt szükség annak érdekében, hogy az államok kilábaljanak a nehézségekből, mivel a jegybankok tevékenysége közvetlenül is érinti a befektetéseket. Azt szerettem volna bizonyítani, hogy a klasszikus jegybanki eszközök 2008-ig nagyjából dogmaként funkcionáltak, de amikor a kamatvágások a 0% közelébe értek, már nem voltak hatékonyak. A hitelfelvételi kedvhez új eszközökre volt szükség, mint a kötvényvásárlási programok akár vállalati, akár állami formában.

Nagy szabadságként éltem meg, hogy a témaválasztásomban a konzulensem, Holmár Krisztina messzemenően támogatott, és nem próbálták korlátozni, vagy a megajánlott témák felé vinni.

Milyen terület felé mozdulna most, a tanulmányi végeztével?

A szakdolgozatom sikere arra bátorított, hogy mesterképzésre menjek. Gondolkodom ezen, de egyenlőre még nem tervezem a tanulmányaim folytatását.

 

A kiemelt fotó: Dávid Tímea

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.