2024.05.30.
Tomori világCampusMiért és hogyan kezdjek bele egy TDK-ba?

Miért és hogyan kezdjek bele egy TDK-ba?

 

A Tudományos Diákköri munkába minden félévben be tudnak kapcsolódni a hallgatók. Lényegében egy saját kutatás végig viteléről, szakszerű kidolgozásáról és prezentálásáról van szó egy konferencia keretei között. A TDK-konferencia helyi rendezvénye a főiskola szervezésében, főiskolai hallgatók és oktatók részvételével történik. Minden második évben, a helyi TDK-án arra érdemesnek talált dolgozatok Országos Tudományos Diákköri Konferencián vesznek részt, vagyis országos szintű megmérettetésen. Egy ilyen verseny plusz munkát jelent a hallgatóknak, de természetesen nagyon sok pozitív hozadéka is van. Soroljuk, hogy melyek ezek az előnyök.

 

Profibb lesz a szakdolgozat

Egy jó TDK-dolgozat kinőhet egy órai beadandó dolgozatból, de előmunkálata vagy részlete lehet egy készülő szakdolgozatnak is. Ez utóbbi lehetőség az első érv amellett, hogy érdemes belevágni a munkába, hiszen a szakdolgozatnak úgyis el kell készülnie, ha pedig egy részét hamarabb kezdi kidolgozni a hallgató, több ideje marad a precíz munkára. Ráadásul a versenybe nevezett dolgozathoz nem csak a konzulens ad tanácsokat, de a helyi forduló előtt két bíráló, valamint a konferencia alatt a többi tanár is véleményezi. Az országos fordulóban pedig további két bíráló írja le a véleményét a munkáról, olyan kutatók, akik a saját szakterületük elismert képviselőinek számítanak. A szakdolgozatba aztán ezek a tanácsok mind beépíthetőek, tehát a szakszöveg fokozatos, intenzív bővítésen megy át, egyre jobb és jobb lesz, mire az államvizsga előtt leadásra kerül. Egy komoly kutatáshoz időre van szükség. Tudjuk, szigorúan hangzik, de igaz, önámítás, hogy elmélyült munkát lehet végezni a szakdolgozat megírása során, csupán egyetlen félév alatt, főként úgy, hogy közben beadandókra, órai kiselőadásokra, vizsgákra, sőt az államvizsgára is készülni kell. Ha azonban valaki egy félévvel vagy egy évvel hamarabb lát hozzá, és a dolgozat egyik fele a TDK miatt hamarabb elkészül, az utolsó félévre jóval kevesebb munka marad, és a téma körülolvasása, átgondolása is arányosabban oszlik szét hosszabb távon.

 

Előny a továbbtanulásnál, előny az állásinterjún

A másik komoly érv a TDK mellett, hogy akár a továbbtanulás, akár a munkahelykeresés során előnyt jelent, ha az önéletrajzból látszik, hogy valaki már az alapfokú felsőoktatásban töltött éveiben önálló kutatásban vett részt. Ha valaki mesterszakra szeretne felvételizni, többnyire azt kérik, a felvételi anyaghoz csatolja a szakdolgozatát is. Amennyiben ez a dolgozat egy OTDK által minősített vagy helyezett munka, nyilván pozitívabb elbírálásban részesül. A munkahelykeresés esetében elsősorban azért jelent előnyt egy TDK-részvétel vagy helyezés, mert látszódik, hogy a pályázó lendületes személyiség, aki nem fél a feladatoktól, sőt akár a komoly megmérettetésektől sem.

 

https://mediaklikk.hu/video/novum-2021-09-05-i-adas/

Az M5 Novum – a tudomány sokszínű! című műsora szeptember elején az OTDK-ról szólt

 

Gyakorlat a nyilvános szerepléshez

Meg kell említenünk azt is, hogy nem csupán a kutatási folyamat válik a tanulási folyamat részévé, hanem maga a TDK vagy OTDK konferencia is jelentős kihívás, hiszen valódi diszkusszióhelyzetben, szakértő közönség előtt kell bemutatni az eredményeket. Az erre való készülés a prezentációs készségek, a lényeglátás, a szónoki munka fejlesztését is jelenti, ami nagyban hozzájárul az önbizalom növeléséhez és a majdani munkahelyi prezentációs kihívások kezeléséhez.

 

Hogyan vágjak bele?

A Tomori Pál Főiskola minden szakirányán találnak a hallgatók olyan oktatót, aki az OTDK valamelyik szakmai bizottságainak a munkájában aktívan részt vesz, és segítséget tud nyújtani a versenyre való jelentkezésben és a követelmények tisztázásában.

Ki tud közvetlen segítséget és információt nyújtani a TDK-ról a Tomorin?

Csanádi-Bognár Szilvia PhD

(TDK elnök)

Mit kell tennem, ha pályázni szeretnék?  

1.Választok egy témát

Az első lépés, ha valaki jelentkezni szeretne, hogy átgondolja, milyen témakörben vizsgálódna szívesen. A témaválasztásban segít, hogy a tanszékek javasolnak olyan témákat, amelyek az oktatás menetébe illeszkednek és ugyanakkor TDK-kutatáshoz alkalmasak. A témalisták a TDK-felelősöknél érhetőek el.

 

2. Választok konzulenst

Ha megvan a téma, a következő lépés, hogy a pályázó felkeresi a tanárai közül azt az oktatót, aki a témában járatos, és felkéri, hogy legyen a konzulense. A konzulenssel aztán egyeztetik, hogy a téma kutatásra alkalmas-e, kell-e szűkíteni, milyen módszerekkel érdemes feldolgozni, milyen szakirodalmat kell mindenképpen elolvasni hozzá, hogyan fog felépülni és összeállni az a szükséges 40-60 oldal.

 

3. Kitöltöm a jelentkezési lapot

Ha a téma körvonalazódott, akkor történik a jelentkezési lap kitöltése. Itt egy rövid absztraktban kell összefoglalni, hogy miről szól majd a dolgozat. Az absztrakt 6-7 kerek mondatból kell álljon, amelyben (1.) meg kell indokolni a témaválasztást: Mi a pontos téma? Miért tartom fontosnak? Miért aktuális? (2.) Fel kell sorolni a kutatási célokat: Milyen kérdésre szeretnék választ kapni? (3.) Fel kell sorolni, milyen módszereket alkalmazunk a kutatás során.

 

4. Szem előtt tartom a határidőket

Érdemes figyelni a határidőkre, nem csak azért, hogy a dolgozat idejében elkészüljön, hanem azért is, mert így könnyebb strukturálni a munkát.

A határidők:

  1. A TDK konferenciára történő jelentkezés és az absztrakt benyújtásának határideje (e-mailben): 2021. október 12.
  2. A TDK dolgozat benyújtásának határideje (elektronikusan): 2021. november 2. 
  3. Intézményi TDK konferencia (TPF Budapest): 2021. november 9.

 

5. Belevetem magam a munkába 🙂

Érdemes a konzulenssel a kutatás során folyamatosan tartani a kapcsolatot, így a pályázó is biztonságban érzi magát, és a munka menete is kiegyensúlyozottabb lesz. Ha már van kutatási terv, egy fejezetekre bontott szerkezeti vázlat nagyon megkönnyíti a munkát. Segítség lehet az is, ha a fejezetekhez rendeljük a szükséges szakirodalmat. A szakirodalom feldolgozása során pontos jegyzeteket készítünk, a jegyzeteinket logikusan csoportosítjuk. Fontos, hogy részenként írjuk meg a dolgozatot, ehhez is készíthetünk magunknak egy naptári tervet. A részleteket mindig küldjük el a konzulensnek, így lesz rendszeres és alapos a munka.

A kutatáshoz sok lelkesedést és eredményes munkát kívánunk! Találkozzunk a TDK-án!

 

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.