2024.05.26.
Tomori világCampusÚj, magas színvonalú képzési formával a hagyományos értékek mentén

Új, magas színvonalú képzési formával a hagyományos értékek mentén

 

A Tomori Pál Magyar–Angol Kéttanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum közgazdasági képzéssel és magas szintű angol nyelvi programmal várja a diákokat. Az intézmény közös épületben működik a Tomori Pál Főiskolával, és működésük sok szállal kötődik egymáshoz. A tanulmányi programról és a technikum előnyeiről az iskola új igazgatójával, dr. Fata Ildikóval beszélgettünk.

 

Ebben a tanévben lettél a Technikum igazgatója. Hogyan illeszkedik ez az eddigi pályafutásodhoz?

  1. szeptember 1. óta erősítem a Tomori Pál Főiskola csapatát német nyelvtanárként. Sajnos a német nyelv iránt folyamatosan csökken az érdeklődés, ezért a kevés nyelvórám mellett az elmúlt években egyre több tanításon kívüli, sok szervezéssel járó, lényeglátást és rendszerszemléletet megkövetelő feladatra kaptam a vezetőségtől megbízást. Egy ilyen szép és sok kihívást rejtő feladatként élem meg igazgatói kinevezésemet is.

 

Miért különleges a Technikum oktatási programja, hogyan lehetne megkülönböztetni más középiskolákétól?

A kis létszámú (10–12 fős) osztályok lehetővé teszik a személyre szóló odafigyelést, a diákok saját tempójában való haladását. Az angol nyelv magas óraszámban, képzett tanároktól és részben anyanyelvi oktatóktól való elsajátítása önmagában is komoly versenyelőny a hazai munkaerőpiacon, ám nálunk mindez a gazdasági szaktárgyak angol nyelvű tanulásával párosítva igazán nyerő lehet.

 

Milyen szintű angol nyelvtudással érdemes jelentkezni a Technikumba, és milyen módszerekkel valósul meg az angol nyelvű oktatás?

A Technikumunkban folyó képzés 1+5 éves időtartamú, az első év az úgynevezett nyelvi előkészítő év, melynek során a diákok heti 18 órában tanulnak angolt, mellette csak napi testnevelés órájuk és néhány közismereti tárgyuk van. Ez a rendkívül intenzív nyelvtanulás egy év alatt nagyon gyümölcsöző eredménnyel szolgálhat: akik már előzetesen is tanultak angolt, azok magasabb szintre juthatnak el, 9. osztálytól már középfokú nyelvvizsgára készülhetnek, illetve két tanítási nyelvű osztályban folytathatják tanulmányaikat.

De az angol nyelv előzetes ismerete nem felvételi követelmény: aki az általános iskolában más nyelvet tanult, az is hamar fel tud zárkózni emellett a magas óraszám mellett, és ha 9. osztálytól nem is két tanítási nyelvű osztályban folytatja tanulmányait, emelt óraszámban tanulja továbbra is a nyelvet, illetve két további közismereti tárgyat. Ebben a tanévben 9. osztályos diákjaink a földrajzot és a kommunikációt tanulják angolul.

 

 

 

A Technikum sajátos helyzetéhez társul, hogy a Tomori Pál Főiskolával egy épületben működik. Hogyan valósul meg a Technikum és a Főiskola közötti kapcsolat a mindennapokban?

A Technikum a Főiskolával valóban azonos épületben található, az egyik emeleti épületszárnyban került elhelyezésre. Mindkét intézmény állami támogatás nélkül működő magánintézmény: A TPF-re járó hallgatóknak önköltségtérítést kell fizetniük, míg a Technikum diákjai után ún. fenntartási hozzájárulást fizetnek a szülők. A személyi, tárgyi és technikai feltételek maximálisan biztosítottak részben a magasan képzett, idegen nyelven is előadóképes főiskolai tanárok által, akik részt vesznek a középiskolai oktatásban is. A Technikumban tanuló diákjainknak lehetőségük nyílik arra, hogy időről időre bekapcsolódjanak a Főiskola rendezvényeibe. Tavaly például a Nemzetközi Nap keretében, ahol a főiskola külföldi diákjai mutatták be a saját kultúrájukat. De ugyanígy lehetőségük van a főiskolai konferenciák látogatására is. Ezek a programok szintén a nyelvi képességeiket fejlesztik. A szaktanárok között a doktori fokozattal rendelkező, minősített főiskolai oktatók jelenléte magasabb képzési szintet biztosít, és emellett hamarabb bevezeti a diákokat a felsőoktatás világába.

 

A technikumban megszerezhető végzettséghez szükség van az ún. szakképzési vizsgára is. Mit jelent ez, és hogyan viszonyul az érettségihez?

Szakképzési vizsga tulajdonképpen a szakmai tárgyakból tett érettségi vizsga, csak a 6. év végén tehető. Az érettségi vizsga – az eddig ismert formájában – csupán három közismereti tárgyból (matematika, magyar, történelem) tehető az 5. év végén. A 6. év végi vizsgák letétele után kiállított technikusi oklevél emelt szintű érettséginek felel meg, mellé a középfokú angol nyelvvizsga vagy emelt szintű angol érettségi jelent garanciát a piacképes tudáshoz.

 

Milyen továbbtanulási, elhelyezkedési lehetőségeket látsz a Technikumban megszerzett szakképesítéssel a diákok számára?

Az általunk oktatott két gazdász szakirány – pénzügyi-számviteli VAGY vállalkozási ügyviteli ügyintéző – iránt jelentős a munkaerő-piaci kereslet, így diákjaink könnyen el tudnak helyezkedni a Technikum befejezése után. Aki azonban további magasabb szintű képzettséget szeretne szerezni, az szerezhet például mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember vagy vámszakember képesítést. A technikusi oklevél egyenes utat biztosíthat a gazdasági felsőoktatásba is. A Tomori Pál Technikum és a Tomori Pál Főiskola tudományterületei megegyeznek, így a Technikumban végzett diákok akár angol nyelven is folytathatják tanulmányaikat a Főiskola angol nyelven is akkreditált Pénzügy és számvitel, Nemzetközi gazdálkodás és Gazdálkodási és menedzsment alapszakjain, és természetesen ugyanezeken a szakokon a magyar nyelvű képzésben is.

 

Milyen közösségi élet zajlik nálatok?

A járványhelyzet sajnos rányomta a bélyegét a tanórán kívüli közösségépítő programlehetőségekre, de diákjaink már így is jártak múzeumban, normál körülmények között színházba, kiállításra, korcsolyázni megyünk velük. Reméljük, a jövő év májusára tervezett kétnapos osztálykirándulásra már nyugodt és egészséges körülmények között kerülhet sor.  Részt veszünk továbbá a Főiskola programjain is: ahogy említettem, a Nemzetközi napon, ahol a különböző országokból hozzánk érkező főiskolai diákok nemcsak előadással, de ételkóstolóval és tánctanítással is készülnek.

 

A Tomori Technikum online felvételi tájékoztatója 2020. november 16-án 17 órakor kezdődik.

Csatlakozni az alábbi linkre kattintva lehet: meet.google.com/uix-cnvr-vgb

 

A képek a Promontor TV által készített kisfilmből származnak, amelyekért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.