2024.05.26.
Tomori világÜdvözöljük!A 2020/2021-es tanév I. félévét ezennel megnyitom

A 2020/2021-es tanév I. félévét ezennel megnyitom

Tisztelt Hallgatók!

 

Nagy öröm számomra – és úgy gondolom, a Főiskola valamennyi oktatója és dolgozója nevében fogalmazhatok -, hogy a mai, jeles alkalommal személyesen köszönthetem Önöket! Az előző félév sok tekintetben mondható rendhagyónak, s meg kell mondanom, olyan kihívások elé állították  mind magát az intézményt, mind annak oktatóit, dolgozóit, hallgatóit amilyenekre korábban nem volt példa.

Dr. Domboróczky Zoltán PhD, megbízott rektor

A járvány terjedésének megakadályozására bevezetett korlátozó intézkedések következtében gyakorlatilag mindenféle előzmény nélkül kellett áttérnünk a hagyományos oktatás gyakorlatáról a digitális oktatásra. Mindez komoly kihívások elé állította a Főiskolát is, azonban örömmel jelenthetem ki, hogy a Tomori Pál Főiskola képes volt megfelelni a kihívásoknak!

Ezúton szeretném megköszönni minden oktató, dolgozó kitartását és elkötelezettségét, amiért e nehéz időszakban kitartottak, sőt többlet energiát és időt fektettek az oktatás folyamatosságának és színvonalának fenntartásába. Még egyszer nagyon köszönöm! Nem tudom szavakkal kifejezni, hogy mennyire megnyugtató volt, hogy ilyen kiváló és tettre kész kollégákra számíthattunk e nehéz időszakban!

Természetesen mélységes köszönetemet szeretném kifejezni hallgatóink irányában is, akik partnerek voltak ebben a munkában. Kedves Hallgatók, türelmetek, segítségetek, támogatásotok nélkül nem lettünk volna képesek megbirkózni a feladatokkal! Megtiszteltetés, hogy mellénk álltatok és minden bizonytalanság, nehézség, és menet közben elkövetett hiba ellenére együtt képesek voltunk egy eredményes félévet zárni!

A félév eredményességét fémjelzi, hogy rendkívüli biztonsági intézkedések mellett, ebben a félévben is közel ötven hallgató tett sikeres záróvizsgát a megszervezett négy záróvizsga bizottság előtt és szerezte meg főiskolai tanulmányai megkoronázásaként az oklevelet. Gratulálunk a végzetteknek! Az ebben az időszakban érvényben lévő rendelkezésekhez igazodva az oklevelet szerzett hallgatóknak sajnálatos módon nem tudtunk olyan, alkalomhoz méltó Diplomaátadó Ünnepséget szervezni, ahol oklevelüket személyesen adhattam volna át és ahol szüleik, rokonaik méltán büszkén láthatták volna az emelvényre szólított friss diplomásokat. Oklevelük átadására csak jelképesen és virtuálisan került sor, de mi itt a Tomori Pál Főiskolán tudjuk, érezzük, hogy ettől ők még a Tomoris közösség teljes jogú tagjaivá váltak!

Most pedig engedjék meg, engedjétek meg, hogy pár szót ejtsek az előttünk álló félévről és feladatokról is! A Tomori Pál Főiskola vezetése és oktatói kara egyöntetű véleményen van a tekintetben, hogy amíg lehetséges igyekszünk fenntartani a hagyományos, tantermi oktatás kereteit. Mindaddig, amíg erre vonatkozó korlátozó rendelkezések nem lépnek életbe, avagy a Főiskolát közvetlenül nem érik olyan járványügyi kockázatok, amik ellenintézkedések bevezetését teszik szükségessé, a Tomori Pál Főiskola a járványügyi szabályok és ajánlások maximális betartása mellett hagyományos, tantermi oktatást folytat mind a nappali, mind a levelező tanrendben tanuló hallgatók vonatkozásában. Mindez természetesen fegyelmet és következetességet kíván mind a kollégáktól, mind a hallgatóktól! Gondolok itt például a szociális távolság betartására, a képzőhelyen az arcot eltakaró maszk és egyéb védőfelszerelések viselésére, a kézfertőtlenítés szabályainak betartására. Az erre vonatkozó, érvényben lévő 2. számú rektori utasítás a NEPTUN tanulmányi rendszer felületein került közzétételre és eljuttatásra minden oktatóhoz, dolgozóhoz, hallgatóhoz.

Nevezett utasítás részletesen szabályozza a szükséges intézkedéseket.

Kérek mindenkit az utasításban leírtak maradéktalan betartására!

A Tomori Pál Főiskola vezetése és oktatói kara egységes nézetet képvisel a tekintetben is, hogy – a nagyfokú bizonytalanság figyelembe vétele és a kockázatok mérlegelése mellett – igyekszünk tartani a Szenátus által jóváhagyott féléves időbeosztást. Ennek szellemében az oktatást szeptember első hetében megkezdjük mind nappali, mind levelező rendszerben. A tanulmányi félév az időbeosztásnak megfelelően 15 hétből áll, amit 5 hét vizsgaidőszak követ. A részletes és aktuális időbeosztás a Főiskola honlapján közzétételre került, ott mindenki számára elérhető. Kérem minden oktató és hallgató ragaszkodjon az időbeosztásban meghatározott dátumokhoz és időszakokhoz! Amennyiben a félév időbeosztásában változás következne be, azt külön rektori utasításban fogjuk szabályozni, ennek esetleges bekövetkeztéig a közzétett féléves időbeosztás van érvényben!

Nagy öröm számunkra, hogy – a járványügyi intézkedések betartása mellett, de – a tantermi foglalkozásokon újra találkozhatunk hallgatóinkkal, újra láthatjuk az érdeklődést a szemekben, újra élőben hallgathatjuk és válaszolhatjuk meg a kérdéseiteket! Tartsuk, tartassuk be a szabályokat és vigyázzunk egymásra, hogy ez minél tovább tarthasson a szemeszter során!

Kívánok mindenkinek sikeres, eredményes félévet!

A 2020/2021 tanév I. félévét ezennel megnyitom.

 

Kivonat a 2020/2021 tanév I. félévének tanévnyitóján elhangzott rektori köszöntőből.

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.