2024.04.17.
Tomori világPocket ScienceAz azonnali átutalás hatása a gazdasági fejlődésre

Az azonnali átutalás hatása a gazdasági fejlődésre

A kereskedelmi banki szolgáltatások rendszerbe foglalásakor négy területet szokás megkülönböztetni: Hitelügyletek, Betétügyletek, Fizetési forgalom lebonyolítása és Egyéb bankszolgáltatások (Iránytű a pénzügyekhez (2016), p. 163.). Ezek közül a Fizetési forgalom lebonyolítása kategória a legkevésbé elkerülhető, hiszen a bankszámlavezetésnek ezek a szolgáltatások természetes velejárói. Az alegységei a számlavezetés, a készpénz- és számlapénzforgalom, az átutalások és beszedési megbízások, valamint a bankkártyaügyletek. 

PROF. DR. KOVÁCS LEVENTE, a Magyar Bankszövetség Főtitkára

 

Az átutalások a gazdaság vérkeringését jelentik, hiszen ha áru, szolgáltatás vagy munkaerő jön az egyik irányból, akkor annak ellentételezéseként a másik irányba pénzátutalás történik. A kapcsolat fordítva pedig azt mutatja meg, hogy ahova pénzutalás történik, onnét pl. áruszállítás érkezik, azaz a logisztika megtervezéséhez is információt kapunk az átutalási forgalom ismeretéből. Az átutalások révén kapcsolat épül ki az egyén és a globális pénzügyi piacok között. Aki nem tud kapcsolódni a globális pénzügyi piacokhoz, az ki fog maradni a nemzetközi gazdasági láncolatból. Azaz az átutalási folyamatok és csatornák pontos ismerete a pénzügyi élet alap pillére.

A címben szereplő azonnali átutalás, az azt lehetővé tévő legmodernebb infrastruktúra (rövid nevén az AFR) a hazai pénzforgalom fejlődésének legújabb vívmánya, a világ élvonalába tartozó digitális innovációja. Ez év március 2-i bevezetését követően a 10 millió forintot meg nem haladó, teljesítési időpontot nem tartalmazó fizetési megbízások szabály szerint öt másodpercen belül teljesülnek, azaz a kedvezményezett számláján visszavonhatatlanul, véglegesen jóváírásra kerül a szóban forgó összeg. Ez valóságos paradigmaváltás az ezt megelőző hazai elszámolási rendszerek teljesítményéhez képest, amelyek közül a legutolsó és így legkorszerűbb is, napközben legfeljebb tíz elszámolási ciklust teljesített, ami átlagosan két óránkénti jóváírást jelentett a kedvezményezettek számláin. Az AFR teljesítménye a gyakorlatban még figyelemre méltóbb, ha a tényleges teljesítési időket vesszük az előírt öt másodperchez képest, hiszen a valóságban az átutalások több mint 90%-a 2 másodpercen belül teljesül.

DÁVID SÁNDOR, Vezető közgazdász, Magyar Bankszövetség

Az év minden napjának minden pillanatában rendelkezésre álló folyamatos szolgáltatásnak köszönhetően március óta az utalások egyharmada hétvégén, vagy munkaidőn kívül történik.  Mind az előírt mind a gyakorlati teljesülési idők valóságosan összevethetőek a készpénzfizetés azonnaliságának élményével, amely az azonnali fizetés Európai Központi Bank által alkotott fogalmának kulcs eleme. Az AFR-re, mint alapinfrastruktúrára, már indulás óta kiegészítő szolgáltatások épülnek – ilyenek például a másodlagos számlaazonosítók (a fizetési számlához kapcsolható mobiltelefonszámok, e-mail címek és adóazonosítók) nyújtotta lehetőségek, amelyek ismeretében megadhatók a megbízásaink a szóban forgó fizetési számla számának ismerete nélkül. A lehetséges szolgáltatások közül még meg kell említeni a már felfutófélben lévő opcionális, Fizetési Kérelem szolgáltatást. Ekkor a kedvezményezett kezdeményezi az átutalást, amelyet miután jóváhagy a fizető fél, azonnali átutalást eredményez. Az AFR-rel kapcsolatban meg kell említeni, hogy már induláskori széles elterjedtségét biztosította az a szabályozási megoldás, hogy a GIRO Zrt-én mint rendszerüzemeltetőn kívül a hazai pénzforgalmi szolgáltatók – ez 34 bankot és pénzforgalmi intézményt jelent – részvétele a szolgáltatásban kötelező.

Az AFR elmúlt néhány havi működéséről készült statisztikák alapján már tehető néhány megállapítás a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatásáról. A pénzforgalom gyorsulása, digitalizálódása kapcsán a következő hatásokat érdemes kiemelni:

  • Új típusú digitális fizetési módokhoz megfelelő infrastruktúra létrehozása,
  • Digitális fizetési módok térnyerése, a készpénzhasználat visszaszorítása,
  • Fehéredő gazdaság,
  • Megszűnik a teljesítés/fizetés kockázata (hiszen az áru, szolgáltatás átadása egyidejűleg megy végbe a fizetéssel),
  • Transzparens pénzügyi szolgáltatói díjszabás (hiszen nem maradnak rejtett szolgáltatói bevételek/költségek),
  • Fizetési láncok / körbetartozások megelőzése vagy gyorsabb lebontása (a pénz körbeérési ideje nullához közelíthető),
  • Hatékonyabb folyószámlaállomány menedzsment.

 

Az Azonnali Fizetési Rendszer tehát indulását követően jól vizsgázott, hibátlanul biztosítja a belföldi forintátutalási infrastruktúrát. Az előre nem látott COVID-19 járvány idején, az azonnaliság révén kulcs szerep hárult rá a gazdaság működtetése érdekében. A magyar társadalom számára a járványhelyzet együtt járt az alkalmazott digitális megoldások robbanásszerű elterjedésével. Az AFR infrastruktúra alapján megalapozottan készülhetünk azokra az új digitális pénzforgalmi szolgáltatásokra, melyek a készpénz visszaszorítását, a hatékonyabb pénzgazdálkodást, a kifehéredő gazdaságot, az innovációt és a felgyorsult gazdasági fejlődést fogják támogatni.

 

A témával kapcsolatban bővebben:

Merényi Zsuzsanna – Vasné Botár Ágnes – Fritz Sepúlveda Pablo Arnoldo: Iránytű a pénzügyekhez (2016), p. 163; https://penziranytu.hu/sites/default/files/tananyag/tankonyv/Iranytu_a_Penzugyekhez_Bemutato_peldany.pdf

Dávid Sándor – Kovács Levente: AZ ELSZÁMOLÁSFORGALOM FEJLŐDÉSE – PARADIGMAVÁLTÁS; http://real.mtak.hu/102228/1/284-298DavidKovacs.pdf

Tendenciák a pénzügyi tudatosságban (elektronikus kiadvány; szerk: Pintér Éva): Kovács Levente – Dávid Sándor: PÉNZFORGALMI ISMERETEKKEL A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS IRÁNYÁBA (pp. 101-114) http://fintelligence.hu/kiadvanyok/TPT2020.pdf

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.