2024.05.26.
Tomori világKonferenciaMagyar Tudomány Ünnepe Konferencia – 2018. november 20.

Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia – 2018. november 20.

A Tomori Pál Főiskola 2018. november 20-án – az MTA központi mottójához igazodva – Határtalan tudomány címmel immár 15. alkalommal rendezi meg éves tudományos konferenciáját. A konferencia fókuszában a Kreatív ipar és városfejlesztés áll.
A konferencia a délelőtti 4 plenáris előadást követően délután 4 szekcióban folytatódik: a Főiskola képzési profiljához igazodva I. Magyar nyelvű művészettudományi szekció; II. Magyar nyelvű gazdaságtudományi szekció; III. Magyar nyelvű társadalomtudományi szekció, illetve az idei évben először IV. Angol nyelvű gazdaság- és társadalomtudományi szekció, összesen 30 előadással.

KONFERENCIAPROGRAM / CONFERENCE PROGRAMME

09.00–09.45 Regisztráció / Registration
09.45–10.00 A konferencia megnyitása / Welcome and Inauguration Speech
Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola / Rector of Tomori Pál College
Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere / Mayor of the 22th district of Budapest
10.00–12.00 Plenáris előadások / Plenary session
10.00–10.30
Őexcellenciája, Tomislav Leko, Bosznia-Hercegovina magyarországi nagykövetének nyitó plenáris előadása / Opening plenary presentation by His Excellency Tomislav Leko, Ambassador of Bosnia and Herzegovina to Hungary
10.30–11.00
A kreatív gazdaság fejlődési tendenciái Magyarországon (Development trends of the creative economy in Hungary)
Dr. Egedy Tamás (MTA Földrajztudományi Intézet, tudományos főmunkatárs – Senior Research Fellow; Hungarian Academy of Sciences Geographical Institute)
11.00–11.30
Az Art Quarter Budapest intézményi modellje (The Institutional Model of the Art Quarter Budapest)
Kukla Krisztián (Art Quarter Budapest művészeti vezetője – Art director of Art Quarter Budapest)
11.30–11.50
Pezsgő borkalandok Budafokon, Budapest Bornegyedében (Sparkling Adventures in Budafok, the Wine District of Budapest)
Salamon Judit (Budapest Bornegyed projektvezetője – Project manager `Wine district of Budapest’)
11.50–12.00 Kérdések, hozzászólások / Questions and answers
12.00–13.00 Ebédszünet / Lunch break
13.00–15.20 Szekcióülések / Sessions

1. szekció:
Művészettörténet / Art History
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Kissné Dr. Budai Rita

13.00–13.20
Dr. Frenyó Zoltán
Európa szelleme és valósága. Az európai civilizáció elemei (The Spirit and Reality of Europe. The Elements of European Civilization)
13.20–13.40
Dr. Kissné Dr. Budai Rita
Képzőművészet a hálón. Művészeti blogok és videó-csatornák Magyarországon (Fine Art on the Web. Art Blogs and Video Channels in Hungary)
13.40–14.00
Dr. Csanádi-Bognár Szilvia
Sokszorosított jelenlét. Reprodukció és kultúrpolitika a Kádár-rendszerben (Multiplied Presence, Reprography and Cultural Politics in the Kádár Regime)
14.00–14.20
Szalay Gyöngy
Épületornamentika. Szenes-ház (Building Ornamentation. Szenes-house)
14.20–14.40
Zugor Zoltán
Attila és a barbárok a filmiparban (Attila and the Barbarians in the Film Industry)

2. szekció:
Magyar nyelvű gazdaságtudományi szekció / Economic sciences in HUNGARIAN
Szekcióelnök / Head of session: Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária

13.00–13.20
Dr. Hegedűs Szilárd – Molnár Petronella
Közfeladatot ellátó vállalatok és a piaci alapon működő vállalatok összehasonlító elemzése (Comparative Analysis of Public Utility and Market-based Corporations)
13.20–13.40
Molnár Petronella
Magyarországi önkormányzati vállalatok elemzése csőd-előrejelzési modellekkel (Analysis of Hungarian Local Government Owned Companies with Bankruptcy Forecasting Models)
13.40–14.00
Dr. Jóna György
Koopetitív hálózatok térbeli evolúciójának vizsgálati módszerei (Spatial Evolution of Coopetitive Networks)
14.00–14.20
Dr. Hegedűs Mihály
A digitalizáció hatásai az adózási és számviteli rendszerekre (Effects of Digitalization on Accounting and Taxation Systems)
14.20–14.40
Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária
Régiók változása – nemzetközi együttműködés
(The changing regions – International Co-operation)
14.40–15.00
Dr. Koltai Zoltán
Magyarországi városok vállalkozói szemmel (Hungarian Cities: the Entrepreneurs’ Views)
15.00–15.20
Harnos László
A városfejlesztés és a lakáspiac kapcsolata Sopronban (The Relationship between Urban Development and the Housing Market in Sopron)
15.20–15.40
Dr. Lipécz György
Mérés, rangsorolás és a tudás iskolai mérése (Evaluation, ranking and the assessment of knowledge in schools)

3. szekció:
Magyar nyelvű társadalomtudományi szekció / Social sciences in HUNGARIAN
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Schuchmann Júlia

13.00–13.20
Dr. Kruppa Éva
Kulturális és kreatív ipar (KKI): divat vagy maradandó? KKI-t támogató gazdasági környezet néhány nemzetközi szervezet programjában (Cultural-creative Industries (CCI) and International Organisations)
13.20–13.40
Dr. Schuchmann Júlia
Hol laknak a kreatív osztály tagjai? A globális és a hazai kreatív osztály – Hasonlóságok és különbségek (The Creative Class. Global Trends and Hungarian Specificities)
13.40–14.00
Dr. Domboróczky Zoltán
Menedzselhető-e a kreativitás? (Is Creativity manageable?)
14.00–14.20
Gajzágó Gergő
Kreatív ipar és városfejlesztés Dunaújvárosban (Creative Industry and City Development in Dunaújváros)
14.20–14.40
Dr. Zsarnóczky Martin
Az akadálymentesség mint innovációs lehetőség a turizmusban (Accessibility as a Possibility for Innovation in Tourism)
14.40–15.00
Dr. Lakatos Andor
Országos hírű nagygimnázium egy alföldi kisvárosban – jezsuita sikertörténet Kalocsán (1860-1920) (High School Development in Kalocsa – the Success Story of the Jesuit Order (1860-1920))

4. szekció:
Angol nyelvű gazdaság- és társadalomtudományi szekció / Economic and social sciences in ENGLISH
Szekcióelnök / Head of session: Dr. Gajzágó Éva Judit

13.00–13.20
Ihor RUDENKO – Sophia RUDENKO
Tourist Potential of Poltava Region as a Condition for Cultural Development
13.20–13.40
Dr. Laura KROMJÁK
From Cultural Homelessness to Cultural Awareness: Creative Industries as Engines of Cooperation between Bosnia-Herzegovina and Its Diaspora
13.40–14.00
Dr. László FÓRIZS
Constructing Rituals (from India to Hungary)
14.00–14.20
Dr. Ömür ÖNHON
The Impact of Leadership Behavior on Work Engagement: The Mediating Role of Self-Efficacy
14.20–14.40
Dr. Éva Judit GAJZÁGÓ
The Diffusion of Cultures. Why do Hungarian youth listen to Korean pop music nowadays?
14.40–15.00
Dr. Zoltán DOMBORÓCZKY
Is Personal Branding the Most Effective Tool for Success in the Modern World?
15.00–15.20
Krisztina HOLMÁR
Comparative Analysis of the Tax Systems in the Central and Eastern European Countries

Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet 2018

Címkék

Megosztás

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.