2024.02.25.
Tomori világKonferenciaMagyar Tudomány Ünnepe Konferencia – 2017. november 21.

Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia – 2017. november 21.

A Tomori Pál Főiskola 2017. november 21-én immár 14. alkalommal rendezte meg éves tudományos konferenciáját Emberközpontú tudomány címmel. Az MTA a 2017. évi rendezvénysorozat mottójául azért választotta fenti címet, hogy „olyan témákról hallhassanak az érdeklődők, amelyek nem egyszerű technológiai kérdésként tárgyalják a problémákat, hanem kitérnek azok jogi, etikai és pszichológiai vonatkozásaira is. A nagyközönségnek szóló, az elmúlt években megújult és egyre népszerűbb tudományos előadásokból képet kaphatnak az érdeklődők például arról, milyenek lesznek a jövő „okosvárosai”, milyen problémákkal szembesülnek az öregedő társadalmak, vagy hogy milyen lehetőségeket kínál, és milyen veszélyeket rejthet magában a géntechnológia.”
A konferencia a délelőtti 4 plenáris előadást követően 3 szekcióban folytatódott délután: a Főiskola képzési profiljához igazodva I. Ember – művészet – tudomány; II. Gazdaságtudományok; III. Társadalomtudományok elnevezéssel, összesen 22 előadással, továbbá egy poszter-előadással.

PROGRAM

09.00–09.45 Regisztráció
09.45–10.00 A konferencia megnyitása
Rektori köszöntő: Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola
Polgármesteri köszöntő: Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere
10.00–12.00 Plenáris előadások
10.00–10.30
Trendforduló a magyar bankszektorban és a gazdaságban (A Turnaround in the Trends of the Hungarian Banking Sector and the Economy)
Dr. Kovács Levente (főtitkár, Magyar Bankszövetség)
10.30–11.00
A nyugdíjrendszer átalakításának kérdései (The Necessity of Pension System Reform)
Dr. Hegedűs Mihály (főiskolai tanár, Tomori Pál Főiskola)
11.00–11.30
Budafok-Tétény rövid története, különös tekintettel az oktatásra (The Short History of Budafok-Tétény with a Particular Reference to Education)
Garbóci László (helytörténész, a XXII. kerületi Mihalik Sándor Helytörténeti Kör vezetője)
11.30–12.00
Forradalom előtt. A Képzőművészeti Főiskola 1945-1956 között. (Before the Revolution. Hungarian Academy of Fine Arts between 1945-1956.)
Dr. Révész Emese (egyetemi docens, Magyar Képzőművészeti Egyetem)
12.00–13.00 Ebédszünet
13.00–15.40 Szekcióülések

2. szekció:
Ember – művészet – tudomány
Szekcióelnök: Dr. Kissné Dr. Budai Rita

13.00–13.20
Dr. Frenyó Zoltán
Szabadság és szolgaság. Kirándulás a két fogalom körül (Freedom and Serfdom. An Excursion around two ideas)
13.20–13.40
Dr. Lipécz György – Dr. Szépe Orsolya
Játék, együttműködés, tanulás. Gondolatok az oktatás új lehetőségeiről. (Game, Cooperation, Learning: Thoughts on the new opportunities of education)
13.40–14.00
Dr. Gellér Katalin
Mi a japonizmus? A keleti tárgyak divatjától a japonizmusig (What is Japonisme? From the Fashion of Japanese Objects to the Movement of Japonisme)
14.00–14.20
Dr. Lakatos Andor
Haynald (1816-1891) – Művészet és tudomány egy kiemelkedő főpap életében (Haynald (1816-1891) – Art and Science in the Life of Cardinal-Archbishop Louis Haynald, the Famous High Priest in Hungary)
14.20–14.40
Dr. Kissné Dr. Budai Rita
A vulkán mint szimbólum Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) festészetében és írásaiban (The Volcano as a Symbol in the Painting and Writings of Tivadar Csontváry Kosztka (1853-1919))
14.40–15.00
Szalay Gyöngy
Múzeumok harca. Az Elgin márványok (Fight of Museums. The Elgin marbles)
15.00–15.20
Zugor Zoltán
A Balaton mítoszainak képi megjelenítése (Visualizations of the Myths of Lake Balaton)

3. szekció:
Társadalomtudományok
Szekcióelnök: Dr. Schuchmann Júlia

13.00–13.20
Dr. Kruppa Éva
Szabadkereskedelem vagy gazdasági nacionalizmus: Mi lesz a Csendes-óceáni Partnerség (Trans-Pacific Partnership – TPP) sorsa az USA nélkül? (Free Trade or Economic Nationalism: What will be the case for the Trans-Pacific Partnership, TPP, without the USA?)
13.20–13.40
Dr. Pál Monika Éva
The European Union after Brexit: the Anglo-Hungarian Dimension of post-Brexit Europe
13.40–14.00
Yilmaz Mehmet
A 2002 és 2015 közötti török kormányok hozzáállása a szekularizáció egyes kérdéseihez (Attitude of the 2002-2015 Turkish Governments towards Some Aspects of Secularization)
14.00–14.20
Dr. Ujj András
Információmenedzsment a modern szervezetekben (Information Management in the Modern Organisations)
14.20–14.40
Dr. Pitlik László – Dr. Balogh Anikó – Szani Ferenc
Értéksorrend-becslés hasonlóságelemzéssel – avagy az emberközpontú tudomány fogalma a mesterséges intelligenciák és az értékkutatás szempontjából (Ranking Objects with Similarity Analysis – or about the Term of Human-oriented Science from the Point of View of Artificial Intelligence and Value Surveys)
14.40–15.00
Ferenc Szani – Dr. László Pitlik – Dr. Anikó Balogh
Pairwise Object Comparison Based on Likert-scales and Time Series: the idea of human-oriented science in light of artificial intelligence and value surveys
15.00–15.20
Dr. Anikó Balogh – Dr. László Pitlik – Ferenc Szani
Multidimensional Pairwise Comparison: the idea of human-oriented science in the light of artificial intelligence and value surveys
15.20–15.40
Tolnay Anita
Egy hazai innovatív kisvállalkozás marketingstratégiája a változó laboratóriumi piacon (Possibilities of an Innovative Small-size Enterprise Targeting Market Share Growth on the Hungarian Chemical Laboratories Market)

4. szekció:
Gazdaságtudományok
Szekcióelnök: Holmár Krisztina

13.00–13.20
Dr. Uzzoli Annamária
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei Magyarországon (Inequalities in Access to Health Care in Hungary)
13.20–13.40
Dr. Gajzágó Éva Judit
Az innováció pályázati finanszírozása Magyarországon (Financing of Innovation by EU-applications in Hungary)
13.40–14.00
Dr. Varga János
A projektalapú szervezet (PBO) ismertetőjegyeinek vizsgálata Magyarországon (Examination of the Project-based Organization’s Elements in Hungary)
14.00–14.20
Kómár András
Az adófizetői pénzek felhasználásának minimalizálása a banki válságkezelésben (Minimising the Use of Taypayers’ Money in the Crisis Management of Banks)
14.20–14.40
Amberg Nóra
A kozmetikai világpiacra ható környezettudatos fogyasztói (és vállalati) magatartás mikroökonómiai szemszögből (Environmentally Conscious Consumer and (Corporate) Behaviour Affecting the Cosmetic World Market from a Microeconomic Point of View)
14.40–15.00
Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária – Holmár Krisztina
Ember a gazdasági folyamatok alakulásában – avagy az élő gazdaság (Human in the Progression of Economic processes – or the Living Economy)
15.00–15.20
Holmár Krisztina – Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária
Emberek a válság hálójában – avagy a válság hálóját szövögető emberek spekulációs tevékenysége? (Human Beings in the Net of the Crisis – or the Speculative Activity of Those Humans who are Weaving the Net of the Crisis?)

Továbbá (poszterelőadás): Dr. Hegedűs Szilárd – Dr. Engelberth István – Dr. habil Sági Judit – Molnár Petronella (BGE/SZIE): Két határ menti járás adottságainak vizsgálata (Analysing the Spatial Development of Two Microregions on the Hungarian-Slovakian Border)

Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet 2017

A konferenciaelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet letölthető innen:
Tudományos Mozaik 15. kötet

Címkék

Megosztás

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.