2024.04.17.
Tomori világKonferenciaMagyar Tudomány Ünnepe Konferencia – 2016. november 22.

Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia – 2016. november 22.

A Tomori Pál Főiskola 2016. november 22-én 13. alkalommal rendezte meg éves tudományos konferenciáját Oknyomozó tudomány címmel. Az MTA idei mottójának hivatalos indoklásában ez olvasható: „Évekig is eltarthat, mire a kutató erőfeszítései meghozzák gyümölcsüket. Eredményei szakfolyóiratokban való publikálásán túl azonban a kutatótól az is elvárható, hogy azokat szélesebb körben is érthetővé tegye, és világosan el tudja magyarázni az érdeklődő nagyközönségnek, mi a kutatásai célja, és eléréséhez milyen vizsgálati módszereket használ.”
A konferencia a délelőtti 4 plenáris előadást követően 3 szekcióban folytatódott délután: a Főiskola tudományterületeinek megfelelően: I. Hit és művészet; II. Gazdaság és politika; III. Állam és jog; összesen 16 előadással.

PROGRAM

09.00–09.30 Regisztráció
09.30–10.00 A konferencia megnyitása
Rektori köszöntő: Dr. Meszlényi Rózsa, rektor, Tomori Pál Főiskola
Polgármesteri köszöntő: Karsay Ferenc, Budapest XXII. kerületének polgármestere
10.00–12.45 Plenáris előadások
10.00–10.30
A magyar bankszektor helyzete régiós vetületben (The position of the Hungarian banking sector in regional perspective)
Dr. Kovács Levente főtitkár, Magyar Bankszövetség
10.30–11.00
Oknyomozó riport a magyar közlekedés és hajózás helyzetéről (Pragmatic report about the state of the Hungarian transport and shipping)
Szalma Botond (a FONASBA (London) első alelnöke, aFluvius és a Plimsoll Kft-k ügyvezetője)
11.00–11.30
A tér jövője, a jövő terei (The future of the space, the future spaces)
Dr. Rechnitzer János (egyetemi tanár, iskolavezető,SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)
11.45–12.15
Szakmatörténet és szaknyelvtörténet Brassai Bankismeret című művében (History of Hungarian economics and language for economic purposes in Brassai’s work: Banking)
Dr. Sturcz Zoltán (címzetes egyetemi tanár, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)
12.15–12.45
30 év oktatási tapasztalata az Olaszországi Képzőművészeti Akadémiákon (30 years of experience in art education)
Nagy Maya (festőművész)
12.45–13.45 Ebédszünet
13.45–15.45 Szekcióülések

1. szekció:
Hit és művészet
Levezető elnök: Dr. Kissné Dr. Budai Rita

Dr. Nagymihályi Géza
A Kárpát-medence bizánci kultúrájának latinizálási kísérletei (Attampts for the Latinization of the Byzantine Culture of the Carpaten Territory)

Dr. Lakatos Andor
Mária-enciklopédia 1950-51, 2015-16. – Szűz Mária tiszteletének forrásai az újkori Kalocsai Főegyházmegyében (Virgin Mary Encyclopedia 1950-51, 2015-16. The Sources of the Devotion to the Blessed Virgin in the Arch-Diocese of Kalocsa)

Dr. Kissné Dr. Budai Rita
Rippl-Rónai József (1861-1927) Grácia-képeinek értelmezése és előzményei (The Graces-paintings of József Rippl-Rónai (1861-1927), their interpretation and pictorial precedents)

Reichert Eszter
Képzőművészet és irodalom kapcsolata Szántó Piroska életművében (Connection between visual arts and literature in the life work of Szántó Piroska)

Szalay Gyöngy
Szimbolikus párviadal (Symbolic duel)

Szemán Krisztina
Mindenütt jó, de legjobb otthon? A műalkotások igazi helye (There is no place like home? The right place for works of art)

2. szekció:
Gazdaság és politika
Levezető elnök: Dr. Hegedűs Mihály

Dr. Lipécz György
Fogyasztói racionalitás, Maslow-piramis és egyéb közgazdaságtani tévhitek (Consumer rationality, Maslow’s hierarchy of needs and other economic myths)

Dr. Iwona Gawron / Joanna Marcisz
Interpersonal communication among students of Polish and Spanish

Dr. Hegedűs Mihály
Az egészségügy átalakításának dilemmái (Transformation dilemmas of the health care system)

Dr. Herbály Katalin
Gazdaságfejlesztés a vidéki térségekben (Economic development in rural regions)

Holmár Krisztina
„Hitellel vagy hitel nélkül” – Pénzügyi tudatosság a lakossági hitelfelvételek során (’With or Without Credits’ – Financial Awareness in Borrowing of Households)

3. szekció:
Állam és jog
Levezető elnök: Dr. Frenyó Zoltán

Dr. Frenyó Zoltán
A béke filozófiája (The philosophy of peace)

Dr. Miklósné Dr. Zakar Andrea
Speciális mentális terek és fejlesztési lehetőségeik Romániában (Special Mental Spaces and their Development Possibilities in Romania)

Dr. Ujj András
A vezetői döntéshozatal kritikus elemei (Critical Elements of Managers’ Decision-making)

Dr. Pál Monika Éva
A Brexit és hatása Észak-Írországra: reflexiók a (dez)integrációra (Brexit and its Impact on Northern Ireland. Reflections on (dis)integration)

Gonda Bence
Merre vezet az Új Selyemút? (Where will the New Silk Road lead?)

Az absztraktfüzet letölthető innen:
Absztraktfüzet 2016

A konferenciaelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet letölthető innen:
Tudományos Mozaik 13. kötet

Címkék

Megosztás

 

Megkérdeztük a Tomori Pál Főiskola hallgatóit, mit jelent nekik a Tomori.